Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  4

  1 И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

  2 преброй Каатовите синове измежду синовете Левиеви според родовете им, според челядите им,

  3 от трийсет години и нагоре до петдесет години, всички способни за служба, за да прислужват в скинията на събранието.1

  4 Ето службата на Каатовите синове (левитите според родовете им, според челядите им) в скинията на събранието: да носят Святая Святих.

  5 Когато ще трябва станът да се дигне за път, Аарон и синовете му да влязат и да снемат закривалната завеса и да покрият с нея ковчега на откровението;2

  6 и да турят отгоре й покривката от сини кожи, и над нея да метнат покривало, цялото от синкава вълна, и да проврат върлините му.3

  7 А трапезата за хлябовете на предложението да покрият с плат от синкава вълна и да наредят отгоре й блюдата, паниците, чашите и шулците за възлияние, и постоянният й хляб да бъде отгоре й;4

  8 и да метнат върху тях багрен плат, и да го покрият с покривало от синя кожа, и да проврат върлините й.

  9 Да вземат също плат от синкава вълна, и да покрият светилника и кандилцата му, щипците му и подставките му, и всички съдове за елей, що се употребяват при него,5

10 и да покрият него и всичките му принадлежности с покривало от сини кожи и да го сложат на носилки.

11 А върху златния жертвеник да метнат плат от синкава вълна, и да го покрият с покривало от сини кожи, и да проврат върлините му.6

12 Да вземат всички служебни вещи, с които служат в светилището, да ги обвият със синкав вълнен плат, да ги покрият с покривало от сини кожи, и да ги сложат на носилки.

13 Да очистят жертвеника от пепелта и да го покрият с пурпуров плат;

14 да сложат отгоре му всичките му съдове, с които служат при него, - въгленици, вилици, лопатки и чаши, всички съдове на жертвеника - да го покрият с покривало от сини кожи и да проврат върлините му. (И да вземат пурпуров плат, да покрият умивалника и подножките му, да ги покрият със синекожено покривало, и да ги сложат на носилки.)7

15 Кога се дигне станът за път, и Аарон и синовете му покрият цялото светилище и всичките вещи на светилището, тогава Каатовите синове да дойдат да носят; но те не бива да се допират до светилището, за да не умрат. Тия вещи от скинията на събранието да носят Каатовите синове.8

16 На Елеазара, син на свещеник Аарона, се поверява елеят за светилника, благовонното кадиво, постоянният хлебен принос и помазният елей, - поверява му се цялата скиния и всичко, що е в нея, светилището и принадлежностите му.9

17 И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

18 не погубвайте коляното на Каатовци изсред левитите,

19 но ето какво да направите за тях, за да бъдат живи и да не умират, кога пристъпват към Святая Святих: Аарон и синовете му нека дойдат и настанят всекиго от тях кой какво да служи и какво да носи;

20 но те сами не бива да се доближават да гледат светинята, кога я покриват, за да не умрат.10

21 И рече Господ на Моисея, думайки:

22 преброй и Гирсоновите синове според челядите им, според родовете им,

23 от трийсет години и нагоре до петдесет години, преброй всички способни за служба, за да работят при скинията на събранието.

24 Ето работата на Гирсоновите челяди, кога служат и кога носят товари:11

25 да носят платнищата на скинията, и скинията на събранието, покривката й, синьото кожено покривало, що е върху нея, вратната завеса на скинията на събранието,12

26 дворната завеса, завесите от входа на двора, що е около скинията и жертвеника, въжата им и всичките им принадлежности; и всичко, що се върши при тях, те трябва да извършват.

27 Всички служби на Гирсоновите синове, кога носят товари и кога вършат работа, винаги трябва да се извършват по заповед на Аарона и на синовете му; тям поверете да пазят всичко, що носят.

28 Това са службите на родовете на Гирсоновите синове в скинията на събранието, и това е, що им се поверява да пазят под надзор на Итамара, син на свещеник Аарона.13

29 Преброй Мерариевите синове според родовете им, според челядите им.

30 От трийсет години и нагоре до петдесет години преброй всички способни за служба, за да работят при скинията на събранието.

31 Ето какво трябва да носят те по службата си при скинията на събранието: дъските на скинията и върлините й, стълбовете й и подножките й,14

32 стълбовете от всички страни на двора и подножките им, коловете им и въжата им, всичките им вещи и всичките им принадлежности; и пребройте по име нещата, които те трябва да носят.

33 Тази е работата на родовете на Мерариевите синове по службата им при скинията на събранието, под надзора на Итамара, син на свещеник Аарона.15

34 Тогава Моисей и Аарон и началниците на народа преброиха Каатовите синове според родовете им и според семействата им,

35 от трийсет години и нагоре до петдесет години, всички способни за служба и за работа в скинията на събранието;

36 и излязоха на брой, според родовете им, две хиляди седемстотин и петдесет.

37 Това са преброените от Каатовци, всички служещи при скинията на събранието, които преброи Моисей и Аарон по заповед Господня, дадена чрез Моисея.

38 И Гирсоновите синове бидоха преброени според родовете им и според челядите им,

39 от трийсет години и нагоре до петдесет години, всички способни за служба и за работа в скинията на събранието;

40 и излязоха на брой, според родовете им, според челядите им, две хиляди шестстотин и трийсет.

41 Това са преброените от родовете на Гирсоновите синове, всички служещи при скинията на събранието, които преброи Моисей и Аарон, по заповед Господня.

42 Родовете на Мерариевите синове бидоха преброени според родовете им, според челядите им,

43 от трийсет години и нагоре до петдесет години, всички способни за служба и за работа при скинията на събранието;

44 и излязоха на брой, според родовете им (според челядите им), три хиляди и двеста.

45 Това са преброените от родовете на Мерариевите синове, които преброи Моисей и Аарон по заповед Господня, дадена чрез Моисея.

46 И преброени бяха всички левити, които преброи Моисей и Аарон и началниците Израилеви според родовете им и според челядите им,

47 от трийсет години и нагоре до петдесет години, всички способни да работят и да носят в скинията на събранието;

48 и излязоха на брой осем хиляди петстотин и осемдесет.

49 По заповед Господня чрез Моисея те бяха определени всеки за своята работа и товар, и бяха преброени, както заповяда Господ на Моисея.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 8:15

2 Числ. 10:17, Иис. Нав. 18:1

3 3 Царств. 8:8

4 Изх. 25:30

5 Изх. 25:31

6 Изх. 30:3

7 Изх. 27:3

8 1 Парал. 13:10

9 Изх. 30:23

10 1 Царств. 6:19

11 1 Парал. 15:2

12 Изх. 26:7, 26:14

13 Числ. 7:7

14 Числ. 10:17, Изх. 26:15

15 Числ. 7:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава