Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  6

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на синовете Израилеви и им кажи: ако мъж или жена се реши да даде оброк за назорейство, за да се посвети Господу за назорей,1

  3 той трябва да се въздържа от вино и силно питие и не бива да употребява нито винен оцет, нито оцет от силно питие, и не бива да пие нищо, приготвено от грозде, и не бива да яде нито прясно, нито сухо грозде;

  4 през всички дни на своето назорейство той не бива да яде (и пие) нищо, което се приготвя от грозде, - от семки до люспи.

  5 През всички дни на оброка му за назорейство бръснач не бива да се докосва до главата му; докле изтекат дните, през които се е посветил Господу за назорей, той е свет: трябва да остави да растат космите на главата му.2

  6 През всички дни, в които се е посветил Господу за назорей, той не бива да се доближава до мъртво тяло:

  7 той не бива да се осквернява с допиране до баща си и майка си, до брата си и сестра си, кога умрат, защото това, що е посветил на своя Бог, е върху главата му;3

  8 през всички дни на своето назорейство той е посветен Господу.

  9 Ако ли при него умре някой внезапно, неочаквано, и с това той оскверни главата на своето назорейство, да остриже главата си в деня на своето очистяне, в седмия ден да я остриже,

10 а на осмия ден да занесе на свещеника при входа на скинията на събранието две гургулици, или два млади гълъба.4

11 Свещеникът да принесе една от птиците в жертва за грях, а другата за всесъжение, и да го очисти от осквернението чрез мъртвото тяло и да освети главата му в тоя ден;

12 а той отново трябва да почне посветените Господу дни на своето назорейство и да принесе шиле в жертва за вина; предишните пък дни да се не смятат, защото назорейството му е осквернено.

13 И ето законът за назорея, когато се навършат дните на назорейството му: трябва да го доведат при входа на скинията на събранието,

14 и той да принесе в жертва Господу едно мъжко шиле без недостатък за всесъжение, и едно женско шиле без недостатък в жертва за грях и един овен без недостатък за мирна жертва,

15 и кошница с безквасни хлябове от пшенично брашно, хлябове, изпечени с елей, и безквасни питки, намазани с елей, и заедно с тях хлебен принос и възлияние.

16 И свещеникът да представи това пред Господа и да принесе жертвата му за грях и всесъжението му;

17 овена да принесе Господу за мирна жертва заедно с кошницата безквасни хлябове; така също свещеникът да извърши хлебния му принос и възлиянието му.

18 А при входа на скинията на събранието назореят да остриже посветената си глава, да вземе космите от посветената си глава и да ги тури на огъня, що е под мирната жертва.5

19 И да вземе свещеникът сварената плешка от овена, един безквасен хляб от кошницата и една безквасна питка и да ги сложи в ръцете на назорея, след като той остриже посветената си глава;

20 и да издигне свещеникът това, като го полюшва пред Господа: тая светиня е за свещеника заедно с полюляваните гърди и издиганата плешка. След това назореят може да пие вино.6

21 Това е законът за назорея, който е дал оброк, и такава е жертвата му Господу за неговото назорейство, освен онова, което му ръка стигне; според оброка си, какъвто даде, тъй трябва и да върши, заедно с узаконеното за назорейството му.

22 И рече Господ на Моисея, думайки:

23 кажи на Аарона и на синовете му; тъй благославяйте синовете Израилеви и им казвайте:7

24 да те благослови Господ и да те опази!8

25 да погледне милостно към тебе Господ със светлото Си лице и да те помилува!9

26 Да обърне Господ към тебе лицето Си и да ти даде мир!10

27 Тъй да призовават името Ми над синовете Израилеви, и Аз (Господ) ще ги благословя.11


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 13:5, 1 Царств. 1:11, Иер. 1:5

2 Съд. 13:5

3 Лев. 21:2, 21:11

4 Лев. 12:8, 14:22

5 Деян. 21:24

6 Изх. 29:27, Лев. 7:31

7 Сир. 36:18

8 Пс. 66:8

9 Пс. 4:7

10 Пс. 4:7

11 Сир. 50:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава