Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  8

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на Аарона и му кажи: кога палиш кандилцата, отпред на светилника трябва да горят седем кандилца.1

  3 Аарон тъй и направи: отпред на светилника запали кандилцата му, както Господ заповяда на Моисея.

  4 И ето направата на светилника: изкован бе той от злато, от стъблото му и до цветята му бе изкован; той направи светилника по образец, който Господ бе показал на Моисея.2

  5 И рече Господ на Моисея, думайки:

  6 вземи левитите измежду синовете Израилеви и ги очисти.3

  7 А за да ги очистиш, постъпи с тях тъй: поръси ги с очистителна вода, и нека обръснат с бръснач цялото си тяло и да изперат дрехите си, и ще бъдат чисти.4

  8 И да вземат те телец и заедно с него хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, и друг телец вземи в жертва за грях.

  9 И доведи левитите пред скинията на събранието и свикай цялото общество Израилеви синове;5

10 доведи левитите им пред Господа, а синовете Израилеви нека възложат ръцете си върху левитите.

11 Аарон пък да извърши над левитите посвещението им пред Господа от страна на синовете Израилеви, за да служат Господу;6

12 а левитите да възложат ръцете си върху главата на телците, и да принесат единия в жертва за грях, а другия за всесъжение Господу, за очистяне на левитите.

13 И да поставиш левитите пред Аарона и пред синовете му и да извършиш над тях посветяването им Господу;

14 тъй отдели левитите от синовете Израилеви, та левитите да бъдат Мои.

15 След това левитите, като ги очистиш и извършиш над тях посвещението им, да влязат да служат в скинията на събранието; защото те Ми са дадени измежду синовете Израилеви.

16 Вместо всички първородни от синовете Израилеви, които отварят всяка утроба, Аз ги вземам за Себе Си.7

17 Защото Мои са всички първородни между синовете Израилеви, от човек до добитък: в оня ден, когато Аз поразих всички първородни в Египетската земя, Аз ги осветих за Себе Си8

18 и взех левитите вместо всички първородни между синовете Израилеви.

19 Измежду синовете Израилеви левитите предадох на Аарона и на синовете му, за да прислужват вместо синовете Израилеви при скинията на събранието и да пазят синовете Израилеви да ги не постигне пораза, ако биха се доближили до светилището.9

20 Тъй и постъпиха с левитите Моисей и Аарон и цялото общество Израилеви синове: както Господ заповяда на Моисея за левитите, тъй и постъпиха с тях синовете Израилеви.

21 Тогава левитите се очистиха и изпраха дрехите си, и Аарон извърши над тях посвещение пред Господа и ги очисти, за да станат те чисти.

22 След това левитите влязоха да прислужват в скинията на събранието пред Аарона и пред синовете му. Както Господ заповяда на Моисея за левитите, тъй и постъпиха те с тях.

23 И рече Господ на Моисея, думайки: ето законът за левитите: от двайсет и пет години и нагоре да постъпват на служба при скинията на събранието;

24 а от петдесет години нататък да престават от служба и повече да не работят;10

25 тогава те нека помагат на братята си да държат стража при скинията на събранието, но работа да не работят; тъй постъпвай с левитите, колкото се отнася до службата им.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 25:37, 27:21

2 Изх. 25:31, 3 Царств. 7:49

3 Числ. 19:7

4 Лев. 14:8-9, 2 Парал. 23:6

5 1 Ездр. 6:18

6 Изх. 29:24

7 Числ. 3:12, 18:6

8 Числ. 3:13

9 Числ. 3:9

10 Числ. 4:3, 1 Парал. 23:3, 23:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава