Книга на пророк Михей - Глава  3

  1 И казах аз: слушайте, главатари Иаковови и князе на дома Израилев: нали вие трябва да знаете правдата?1

  2 А вие мразите доброто и обичате злото; дерете от тях кожата им, и плътта - от костите им;2

  3 ядете плътта на Моя народ и дерете от тях кожата им, а костите им чупите и трошите като в гърне, и плътта - като в котел.

  4 И те ще викат към Господа, но Той не ще ги чуе и ще скрие лицето Си от тях през времето, докле злодействуват.3

  5 Тъй казва Господ против пророците, които въвеждат в заблуда Моя народ, които гризат със зъби - и проповядват мир; а който им не тури нищо в уста, против него война обявяват.4

  6 Затова, вместо видение, за вас ще бъде нощ, вместо предсказване - тъмнина; ще залезе слънце над пророците, и денят ще потъмнее над тях.5

  7 Ще се засрамят ясновидци, ще бъдат посрамени гадатели, и те всички ще затворят уста, защото не ще има отговор от Бога.6

  8 Но аз съм изпълнен със силата на Духа Господен, с правда и твърдост, за да изкажа на Иакова престъпленията му, и на Израиля - греха му.7

  9 Слушайте прочее, главатари на дома Иаковов и князе на дома Израилев, вие, които се гнусите от правосъдие и които изкривявате всичко право,8

10 които градите Сион с кръв, и Иерусалим - с неправда!9

11 Главатарите му съдят за подаръци, свещениците му учат за плата, пророците му предсказват за пари, а пък се осланят на Господа думайки: "нали Господ е помежду ни? Беда не ще ни постигне!"10

12 Затова, поради вас Сион ще бъде разоран като нива, и Иерусалим ще стане купище развалини, и планината на тоя Дом ще бъде гориста могила.11


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 17:18

2 Иез. 22:25

3 Пс. 65:18, Ис. 1:15, Иер. 11:11

4 Мат. 7:15, Иер. 6:14, Иез. 13:10

5 Ам. 8:9

6 1 Царств. 9:9

7 Иез. 3:8

8 Ис. 5:20

9 Иер. 22:13

10 Иез. 22:26-28

11 Иер. 26:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава