Книга на пророк Михей - Глава  4

  1 И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се издигне над хълмовете, и ще се затекат към нея народите.1

  2 И ще тръгнат много народи и ще кажат: "дойдете, и да възлезем на планината Господня и в дома на Бога Иаковов, - и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му; защото от Сион ще излезе закон, и слово Господне - от Иерусалим.2

  3 Той ще съди много народи и ще изобличи много племена в отдалечени страни; ще прековат мечовете си на орала и копията си - на сърпове: народ против народ не ще дигне меч, и няма вече да се учат на война;3

  4 всеки ще седи под своята лоза и под своята смоковница, и никой не ще ги плаши, защото устата на Господа Саваота са изрекли това.4

  5 Защото всички народи ходят, всеки в името на своя бог; а ние ще ходим в името на Господа, нашия Бог, вовеки веков".5

  6 В оня ден, казва Господ, ще събера, що е хромо, и ще съединя, що е разгонено, и ония, върху които съм напратил беди.6

  7 И ще направя хромото остатък и далеко пръснатото - силен народ, и Господ ще царува над тях на планина Сион отсега и довека.7

  8 А ти, куло на стадото, хълме на Сионовата щерка! при теб ще дойде и ще се върне предишното владичество, царството - при дъщерите иерусалимски.

  9 А защо сега ти тъй високо плачеш? Нима нямаш цар? или ти съветник липсва, та са те обзели мъки като родилка?8

10 Страдай и мъчи се от болки, дъще Сионова, като родилка, защото сега ще излезеш из града, ще живееш по полето и ще стигнеш до Вавилон. Там ще бъдеш избавена, там ще те изкупи Господ от ръцете на враговете ти.9

11 А сега са се събрали много народи против тебе и думат: "нека бъде осквернена, и да се нагледа окото ни на Сион!"

12 Но те не знаят мислите Господни и не разбират намерението Му, - че Той ги е събрал като снопи на гумно.10

13 Стани и млати, дъще Сионова; защото Аз ще направя рога ти железен и твоите копита ще направя медни; ще смажеш много народи и ще посветиш техните печалби и богатства на Господа - Владетеля над цяла земя.11


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 2:2

2 Ис. 2:3

3 Пс. 2:6, Иоан 2:4

4 3 Царств. 4:25, Ис. 32:18, Лев. 26:6

5 Зах. 14:9

6 Втор. 30:3-4

7 Соф. 3:19, Дан. 7:14, Лук. 1:33

8 Зах. 9:5

9 4 Царств. 19:3, Пс. 47:7, Ис. 59:20

10 Ис. 11:12, 55:8

11 Ис. 41:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава