Книга на пророк Михей - Глава  5

  1 Опълчи се сега, дъще на полкове, обиколили са ни с обсада, ще бият с тръст по страните съдията Израилев.

  2 И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни.1

  3 Затова Той ще ги остави до време, докле роди оная, която има да роди; тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя.2

  4 Ще застане Той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, Своя Бог, - и те ще живеят безопасно, защото тогава Той ще бъде велик до краищата на земята.

  5 И ще бъде Той - мир. Когато Асур дойде в земята ни и влезе в чертозите ни, ще извадим против него седем пастири и осем князе.3

  6 И ще пасат те земята на Асура с меч, и земята на Немврода - при самите й порти, и Той именно ще избави от Асура, когато тоя дойде в земята ни и кога влезе в пределите ни.

  7 Остатъкът от Иакова ще бъде между многото народи като роса от Господа, като проливен дъжд по трева; той не ще зависи от човек и не ще се осланя на синове Адамови.4

  8 И остатъкът на Иакова ще бъде между народите, между многото племена като лъв между горски зверове, като лъвче сред овче стадо: кога излезе, тъпче и дърпа, и никой не ще отърве от него.

  9 Ще се дигне ръката ти над твоите врагове, и всички твои неприятели ще бъдат изтребени.

10 И в оня ден, казва Господ, ще изтребя твоите коне изсред тебе и ще унищожа твоите колесници;

11 ще изтребя градовете в твоята земя и ще съборя всички твои крепости;

12 ще изтръгна магиите от ръката ти, и гадатели по облаци не ще има у тебе;

13 ще изтребя твоите истукани и кумири изсред тебе, - и не ще се покланяш вече на изделия от ръцете си;5

14 ще изкореня изсред тебе свещените твои дъбрави и ще разоря градовете ти.6

15 И в гняв и негодуване ще извърша отмъщение над народите, които бъдат непослушни.7


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 2:5-6, Иоан 7:42

2 Ис. 7:14, Откр. 12:2, Рим. 9:5

3 4 Царств. 18:25, Иер. 50:41

4 Пс. 104:12-13

5 Ис. 2:20, Зах. 13:2

6 Втор. 16:21

7 2 Сол. 1:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава