Книга на пророк Михей - Глава  6

  1 Слушайте, що казва Господ: стани, съди се пред планините, и хълмовете да слушат гласа ти!

  2 Слушайте, планини, съда Господен, и вие, твърди основи земни, защото Господ има съд със Своя народ, и с Израиля се бори.1

  3 Народе Мой! Какво ти сторих и с какво те отегчавах? Отговори Ми.2

  4 Аз те изведох из Египетската земя, изкупих те от дома на робството и проводих пред тебе Моисея, Аарона и Мариам.3

  5 Народе Мой! Спомни си, какво кроеше Валак, цар моавски, и какво му отговаряше Валаам, син Веоров, и какво ставаше от Ситим до Галгал, - за да познаеш праведните дела Господни.4

  6 "С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Бога Небесни? Да застана ли пред Него с всесъжения, с едногодишни телци?5

  7 Но може ли се угоди Господу с хиляди овни или неизчетни потоци елей? Дали да Му дам моя първороден син за престъплението си и плода на утробата си - за греха на душата си?"

  8 О, човече, казано ти е, що е добро, и какво иска от тебе Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.6

  9 Глас Господен вика към града, и мъдростта благоговее пред Твоето име: слушайте жезъла и Оногова, Който го е поставил.

10 Не намират ли се и сега в дома на нечестивеца нечестни съкровища и смалена гнусна мяра?7

11 Мога ли да бъда чист с неверни къпони и с лъжливи теглилки в торбата?8

12 Понеже богаташите му са пълни с неправда, и жителите му говорят лъжа, и езикът им е измама в устата им,

13 то и Аз зле ще те поразя с опустошение поради твоите грехове.9

14 Ти ще ядеш - и не ще се наситиш; празнота ще бъде вътре в тебе; ще пазиш, ала не ще опазиш, а каквото скъташ, ще го предам на меч.10

15 Ще сееш, ала няма да жънеш; ще стискаш маслини, ала няма да се намажеш с дървено масло; ще цедиш гроздов сок, ала вино няма да пиеш.11

16 У вас се запазили обичаите на Амврий и всички дела на дома Ахавов, и вие постъпвате по техните съвети; ще те предам на опустошение и твоите жители - на присмех, и вие ще претърпите поруганието на Моя народ.12


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 1:2, Иер. 2:4

2 Иер. 2:5

3 Изх. 12:41, 12:51, 14:20

4 Числ. 22:6, 23:7-8

5 Ос. 6:6, Мат. 9:13

6 Втор. 10:12, Ос. 6:6

7 Мих. 2:2

8 Лев. 19:36, Притч. 11:1

9 Иез. 12:20

10 Лев. 26:26, Ос. 4:10

11 Втор. 28:38-39, Иер. 12:13, Аг. 1:6, Соф. 1:13

12 3 Царств. 16:19-20, 16:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава