Книга на пророк Наум - Глава  2

  1 Подига се против тебе разрушител: пази твърдините, варди пътя, укрепи чресла, събирай сили.

  2 Защото Господ ще възстанови величието на Иакова, както величието на Израиля, понеже ги опустошиха опустошители и лозовите им пръчки изтребиха.1

  3 Щитът на юнаците му е червен; войниците му са в багрени дрехи; огън пускат колесниците в деня, когато се готвят за бой, и гора от копия се вълнува.

  4 По улици търчат колесници, гърмят по стъгди; блясъкът от тях е като от огън; святкат като светкавица.

  5 Той зове юнаците си, ала те се спъват в хода си; припкат към градските стени, но обсадата е вече стъкмена.

  6 Речните порти се отварят, и дворецът се разрушава.

  7 Решено е: тя ще бъде оголена и в плен отведена, и рабините й ще стенат като гълъби, удряйки се в гърди.2

  8 Ниневия, откак съществува, беше като водоем, пълен с вода, а те бягат. "Стойте, стойте!" Ала никой се не обръща да погледне.

  9 Грабете сребро, грабете злато! нямат край натрупаните всякакви скъпоценни вещи.

10 Ограбена, опустошена и разорена е тя, - и сърце се топи, колене треперят; на всички у чреслата има силна болка, и лицата на всички потъмняха.3

11 Де е сега леговището на лъвовете и онова пасбище за лъвчета, дето ходеха лъв, лъвица и лъвчета, и никой ги не плашеше?4

12 Де е лъвът, който грабеше да насити своите щенета и давеше за лъвиците си и който пълнеше с плячка пещерите си и леговищата си с ограбено?

13 Ето, Аз съм против тебе, казва Господ Саваот, и ще изгоря в дим твоите колесници, и меч ще погълне твоите лъвчета, и ще изтребя от земята твоята плячка, и вече не ще се чува гласът на твоите пратеници.5


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 49:9

2 Ис. 38:14

3 Ис. 13:7-8

4 Иез. 19:2

5 Наум 3:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава