Книга на пророк Авакума - Глава  2

  1 Застанах на стражата си и, стоейки на кулата, наблюдавах, за да узная, какво Той ще ми каже, и какво да отговоря на жалбата против мене.1

  2 Отговори ми Господ и рече: запиши видението и начертай ясно на скрижали, та, който чете, лесно да може да прочете,2

  3 защото видението се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай го, защото бездруго ще се сбъдне, няма да се отмени.34

  4 Ето, горделивата душа не ще се успокои5, а праведният чрез вярата си ще бъде жив.6

  5 Горделив човек, като непрекипяло вино, не се успокоява; той разширява душата си като ад, и като смърт е ненаситен; събира при себе си всички народи и си заграбя всички племена.7

  6 Няма ли всички да произнасят за него притча и присмехулна песен: "горко ономува, който без мяра се обогатява не със свое, - задълго ли? - и се отрупва със залози!"8

  7 Не ще ли въстанат внезапно ония, които ще те мъчат, и не ще ли се вдигнат против тебе грабители, - и ти ще станеш тям за плячка?

  8 Понеже си ограбил много народи, и тебе ще ограбят всички останали народи, задето си проливал човешка кръв, задето си разорил страната, града и всички живеещи в него.9

  9 Горко ономува, който ламти към неправедни печалби за дома си, та да устрои гнездото си нависоко и с това да се запази от ръката на злочестието!10

10 Безславие си измислил ти за твоя дом, като си изтребвал много народи, и си съгрешил против душата си.

11 Камъните от стените ще завикат, и дървените стеги ще им отговорят:11

12 "горко ономува, който зида град върху кръв и който гради крепост с неправда!"12

13 Ето, не е ли от Господа Саваота това, дето народите се трудят за огъня, и племената се мъчат напразно?

14 Защото земята ще се изпълни с познаване славата Господня, както водите изпълнят морето.13

15 Горко на тебе, който поднасяш на ближния си питие, смесено с твоя злоба, и го опиваш, за да видиш срамотите му!

16 Ти се пресити със срам вместо със слава; пий прочее и ти и показвай срамоти, - и към тебе ще се обърне чашата на десницата Господня и посрамата на твоята слава.14

17 Защото твоето злодейство на Ливан ще падне върху тебе, задето си изтребвал уплашени животни, задето си проливал човешка кръв, задето си опустошавал страната, града и всички живеещи в него.15

18 Каква полза от истукан, - направен от художник, - от тоя излят лъжеучител, макар ваятелят, правейки неми кумири, да се осланя на произведението си?16

19 Горко ономува, който казва на дървото: стани! и на безсловесния камък: събуди се! Ще научи ли той на нещо? Ето, той е обкован със злато и сребро; но дишане в него няма.17

20 А Господ е в светия Свой храм: иска мълчи цяла земя пред неговото лице!18


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 21:8

2 Ис. 8:1

3 Вместо "защото бездруго ще се сбъдне", в превода на 70-те стои: "Идещият ще дойде и няма да се забави".

4 Евр. 10:37

5 Вместо "ето, горделивата душа не ще се успокои", в превода на 70-те стои: "Ако пък се усъмни, душата Ми няма да благоволи към него".

6 Иоан 3:36, Рим. 1:17, Гал. 3:11, Евр. 10:38, 1 Иоан 5:10-11

7 Притч. 30:15-16

8 1 Тим. 6:9

9 Ис. 33:1

10 Иер. 22:13

11 Лук. 19:40

12 Иез. 24:9, Наум 3:1

13 Ис. 11:9

14 Иер. 25:27

15 Втор. 32:24, Иез. 14:15, Ав. 2:8

16 Иер. 10:8

17 Ос. 4:12, Пс. 113:12

18 Пс. 10:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава