Книга на пророк Софония - Глава  3

  1 Горко на града нечист и омърсен, който притеснява!

  2 Не слуша гласа, не взима от наставления, на Господа не се уповава, към своя Бог не се приближава.

  3 Князете му посред него са рикащи лъвове, съдиите му - вечерни вълци, които не оставят до сутринта нито една кост.1

  4 Пророците му са човеци лекомислени, вероломни; свещениците му оскверняват светинята, тъпчат закона.2

  5 Господ е праведен посред него, не върши неправда, всяка сутрин явява Своя съд неизменно; но беззаконникът не знае срам.3

  6 Аз изтребих народи - разрушени са твърдините им; пусти направих улиците им, тъй че никой не ходи по тях; разорени са градовете им: няма нито един човек, няма жители.

  7 Аз казах: "бой се само от Мене, приемай наставления!" и няма да бъде изтребено жилището му, и няма да го постигне злото, каквото му бях определил; а те прилежно се стараеха да покварват всичките си действия.4

  8 И тъй, чакайте Ме, казва Господ, до оня ден, когато ще се дигна за опустошение; защото е определено от Мене да събера народи, да свикам царства, за да излея върху тях Моето негодувание, всичката ярост на Моя гняв; защото от огъня на яростта Ми ще бъде погълната цялата земя.5

  9 Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да Му служат единодушно.6

10 От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми - децата на Моите разпилени - ще Ми принесат дарове.7

11 В оня ден ти няма да се срамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против Мене, защото тогава Аз ще отстраня из средата ти ония, които напразно се хвалеха със своята знатност, и няма вече да се превъзнасяш на светата Ми планина.8

12 Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне.9

13 Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи.10

14 Ликувай, дъще Сионова! тържествувай, Израилю! весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!11

15 Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло.12

16 В оня ден ще кажат на Иерусалим: "не бой се", и на Сион: "да не отслабват ръцете ти!13

17 Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни".14

18 Тъгуващите за тържествени празненства Аз ще събера; твои са те, върху тях тежи укор.

19 Ето, Аз ще стесня всички твои притеснители в онова време и ще спася онова, що хроми, ще събера разсеяното и ще ги туря на почит и именитост по цяла тая земя на техния укор.15

20 В онова време ще ви доведа и тогава пак ще ви събера; защото ще ви направя именити и почетни между всички земни народи, когато ще върна вашия плен пред очите ви, казва Господ.16


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 22:27, Мих. 3:10

2 Иер. 23:11, Ос. 9:7, Иез. 22:26

3 Мал. 2:6, 2 Парал. 36:15, Дан. 9:20-21

4 Ис. 8:13, 26:9-10, Зах. 1:3

5 Соф. 1:18

6 Ис. 29:18, 61:1, Ос. 2:14

7 Ис. 18:7, Рим. 15:16, 1 Петр. 1:1

8 Рим. 6:21

9 Ис. 6:13, 11:16, 1 Кор. 1:26

10 Ис. 29:23, Откр. 14:5, Иоан 10:11

11 Ис. 12:6, 35:1, Зах. 9:9

12 Ис. 40:2, Откр. 19:16

13 Ис. 12:2, Зах. 8:13

14 Ис. 25:4, Иез. 11:16

15 Мих. 4:7

16 Иер. 29:14, Иез. 34:12, Соф. 2:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава