Книга на пророк Агей - Глава  1

  1 През втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агея към Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, и към Иисуса, син Иоседеков, велик иерей.1

  2 Тъй рече Господ Саваот: тоя народ казва: "не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен".2

  3 И биде слово Господне чрез пророк Агея:

  4 а за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато тоя Дом е запустял?

  5 Затова сега тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху вашите пътища.

  6 Вие сеете много, а събирате малко; ядете, но се не насищате; пиете, но се не напивате; обличате се, а се не стопляте; оня, който изработва заплата, изработва за пробита кесия.3

  7 Тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху пътищата си.

  8 Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм; и Аз ще благоволя към него и ще се прославя, казва Господ.4

  9 Очаквате много, излиза малко, и каквото донесете вкъщи, това Аз ще развея. За какво? казва Господ Саваот: за Моя дом, който е запустял, когато пък вие тичате, всеки към къщата си.

10 Тъкмо поради това небето се затвори и ви не дава роса, и земята не дава произведенията си.5

11 И Аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек и върху добитък и върху всеки ръчен труд.6

12 И Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Иоседеков, и целият останал народ послушаха гласа на Господа, своя Бог, и думите на пророк Агея, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа.7

13 Тогава Агей, вестител Господен, изпратен от Господа, рече към народа: "Аз съм с вас!" казва Господ.8

14 И Господ възбуди духа на Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, духа на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей, и духа на целия остатък от народа, - и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа Саваота, своя Бог,

15 в двайсет и четвъртия ден на шестия месец, през втората година на цар Дария.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Ездр. 5:1-2

2 Мат. 8:21

3 Втор. 28:38, Иер. 12:13, Мих. 6:15, Зах. 8:10

4 Аг. 2:9

5 Втор. 28:23

6 Втор. 28:22

7 1 Ездр. 5:2

8 Аг. 2:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава