Книга на пророк Захария - Глава  11

  1 Отваряй, Ливане, портите си, и огън да погълне твоите кедри.

  2 Ридай, кипарисе, защото падна кедърът, защото и великаните са опустошени; ридайте, дъбове васански, защото е повалена непроходната гора.1

  3 Чува се глас от ридание на пастири, защото е опустошено тяхното великолепие; чува се рикане на лъвчета, защото е опустошена хубостта на Иордан.2

  4 Тъй казва Господ, Бог мой: паси овците, обречени на клане,3

  5 които купувачите безнаказано колят, а продавачите им казват: "благословен да бъде Господ; аз разбогатях!" И пастирите им не ги жалят.4

  6 Защото Аз няма вече да прощавам жителите на тая земя, казва Господ; и ето, ще предам човеците, всекиго в ръцете на ближния му и в ръцете на царя му, и те ще поразяват земята, и Аз няма да я избавя от ръцете им.5

  7 И ще паса овците, обречени на клане, овци наистина бедни. И ще Си взема две тояги, и ще нарека едната - благоволение, другата - вериги, и с тях ще паса овците.

  8 И ще изтребя трима от пастирите в един месец; и ще се отвърне душата Ми от тях, както и тяхната душа се отвръща от Мене.6

  9 Тогава ще кажа: няма да ви паса; която умира, нека умре, и която загива, нека загине, а които остават, нека ядат плътта една на друга.7

10 И ще взема тоягата Си "благоволение" и ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи.

11 И той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от овците, които Ме очакват, че това е словото на Господа.

12 И ще им кажа: ако ви е угодно, дайте Ми заплатата Ми; ако ли не - не давайте; и те ще Ми претеглят за отплата трийсет сребърника.8

13 И рече ми Господ: хвърли ги в църковната каса, - висока цена, за каквато те Ме оцениха! И взех аз трийсетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен за грънчаря.9

14 И счупих другата Си тояга "вериги", за да разкъсам братството между Иуда и Израиля.10

15 И Господ ми рече: вземи си още принадлежностите на едного от глупавите пастири.

16 Защото ето, Аз ще поставя пастир на тая земя, който не се грижи за загиващите, загубените няма да търси и бедните няма да лекува, здравите няма да храни, а месото на тлъстите ще яде и копитата им ще откъсне.11

17 Горко на невредния пастир, който оставя стадото! Меч върху ръката му и върху дясното му око! ръката му съвсем ще изсъхне, и дясното му око съвсем ще потъмнее.12


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 19:23, Ис. 14:8

2 Иер. 25:34

3 Мат. 15:24, Рим. 8:36

4 Мих. 3:3

5 Иер. 13:14, Иез. 5:11

6 Иер. 18:18

7 Иер. 15:2

8 Мат. 26:15

9 Мат. 27:5, 27:9-10

10 Зах. 11:7

11 Ис. 66:11, Иез. 34:3, Иоан 10:12

12 Иер. 23:1, Иез. 34:3, Иоан 10:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава