Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Захария - Глава  12

Книга на пророк Захария - Глава  12

  1 Пророческо слово на Господа за Израиля. - Господ, Който разпростря небето, основа земята и образува духа на човека вътре в него, казва:1

  2 ето, Аз ще направя Иерусалим чаша на изстъпление за всички околни народи, също и за Иуда през време на иерусалимската обсада.2

  3 В оня ден ще направя Иерусалим тежък камък за всички племена; всички, които ще го подигат, ще се изкилавят, а ще се съберат против него всички земни народи.3

  4 В оня ден, казва Господ, Аз ще поразя всеки кон с лудост и конника му - с безумие, а върху дома Иудин ще отворя очите Си. Всеки пък кон у народите ще поразя със слепота.4

  5 И ще кажат князете Иудини в сърцата си: моя сила са жителите на Иерусалим в Господа Саваота, техния Бог.

  6 В оня ден Аз ще направя князете Иудини като жерава с огън между дърва и като запалено светило между снопове, и те ще изтребят всички околни народи и отдясно и отляво, и отново ще бъде населен Иерусалим на своето място, - в Иерусалим.

  7 И Господ ще спаси първом шатрите на Иуда, та величието на дома Давидов и величието на иерусалимските жители да не се издига над Иуда.5

  8 В оня ден ще брани Господ жителите на Иерусалим, и най-слабият между тях ще стане в оня ден като Давида, а домът Давидов ще стане като Бог, като Ангел Господен пред тях.6

  9 В оня ден Аз ще изтребя всички народи, които нападат Иерусалим.

10 А върху дома Давидов и върху жителите иерусалимски ще излея дух на благодат и умиление, и те ще погледнат на Него, Когото те прободоха, и ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден.7

11 В оня ден ще се вдигне голям плач в Иерусалим, като плача на Хададримона в Мегидонската долина.8

12 И ще ридае земята, всяко племе отделно: племето на дома Давидов отделно, и жените им отделно;

13 племето на дома Левиин отделно, и жените им отделно; племето Симеоново отделно, и жените им отделно;9

14 всички останали племена, всяко племе отделно, и жените им отделно.

Предишна глава Следваща глава

1 Пс. 101:26, 103:2, Ис. 42:5

2 Ис. 51:17, 51:22

3 Мат. 10:22, Лук. 20:18

4 Втор. 11:12, 3 Царств. 8:29, Пс. 33:16

5 Ам. 9:11

6 Ис. 40:31, Лук. 1:69, 2 Кор. 5:20

7 Иоил 2:28, Деян. 2:18, Иоан 10:37, Ам. 8:10

8 2 Парал. 35:22

9 Лук. 3:31

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава