Книга на пророк Захария - Глава  14

  1 Ето, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.

  2 Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.1

  3 Тогава ще излезе Господ и ще се опълчи против тия народи, както се бе опълчил в боевия ден.

  4 И ще застанат нозете Му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Иерусалим към изток: и ще се разцепи през средата Елеонската планина от изток към запад с твърде голяма долина, и половината планина ще отиде към север, а половината й към юг.2

  5 И вие ще побегнете в долината на Моите планини; защото планинската долина ще се простира до Асил; и ще побегнете, както бягахте от земетръса в дните на Озия, цар иудейски; и ще дойде Господ, Бог мой, и всички светии с Него.3

  6 В оня ден няма да има светлина, светилата ще се махнат.4

  7 Тоя ден ще бъде едничък, известен само на Господа: нито ден, нито нощ; само привечер ще се яви светлина.5

  8 В оня ден живи води ще потекат от Иерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море: лете и зиме тъй ще бъде.6

  9 И Господ ще бъде цар над цяла земя: в него ден Господ ще бъде един, и името Му - едно.7

10 Цялата тая земя ще бъде като равнина, от Гаваон до Ремон, на юг от Иерусалим, който високо ще стои на мястото си и ще се насели от портите Вениаминови до мястото на първите порти, до Ъгловите порти, и от кулата на Ананеила до царските линове.8

11 И ще живеят в него, и проклятие няма вече да има, но Иерусалим ще стои безопасно.9

12 И ето какво ще бъде поражението, с което Господ ще порази всички народи, които са воювали против Иерусалим: тялото на всекиго ще изхилее, докато още той стои на нозете си, и очите му ще се стопят в длъбнатините си, и езикът му ще изсъхне в устата му.10

13 В оня ден ще произлезе между тях голямо смущение от Господа, тъй че един ще хване ръката на другиго и ще подигне ръката му против ръката на ближния му.11

14 Но и сам Иуда ще воюва против Иерусалим, и богатството на всички околни народи ще бъде събрано: злато, сребро и дрехи в голямо множество.

15 Ще бъде също такова поражение на коне и мъски, на камили и осли и на всякакъв добитък, който ще се намира в стана им.12

16 После всички останали от всички народи, които са дохождали против Иерусалим, ще дохождат от година на година, да се покланят на Царя, Господа Саваота, и да празнуват празник Шатри.13

17 И ако някое от земните племена не отиде в Иерусалим, за да се поклони на Царя, на Господа Саваота, дъжд няма да има у тях.14

18 И ако племето египетско не потегли на път и не дойде (тук), и то няма да има дъжд, и ще го постигне поражение, с каквото ще порази Господ народите, които не дохождат да празнуват празник Шатри.15

19 Ето какво ще стане за греха на Египет и за греха на всички народи, които няма да дойдат да празнуват празник Шатри.

20 В онова време дори до конските обори ще бъде (начертано): светиня Господу, и котлите в дома Господен ще бъдат като жертвените блюда пред олтара.16

21 И всички котли в Иерусалим и Иудея ще бъдат светиня на Господа Саваота, и ще дохождат всички, които принасят жертва, ще ги вземат и ще варят в тях, и няма вече да има нито един хананеец в дома на Господа Саваота в оня ден.17


Предишна глава Следваща глава


1 Зах. 12:3, Ис. 13:16

2 Деян. 1:12

3 2 Парал. 26:1, Ам. 1:1

4 Мат. 24:29

5 Откр. 21:23, 21:25, 22:5, Ис. 60:20

6 Иез. 47:1, Иоил 3:18, Откр. 22:1

7 Ис. 52:7, Иер. 23:5, 1 Кор. 8:6

8 Зах. 8:21-22, Неем. 3:6, 3:23, Иер. 31:38

9 Ис. 33:20, Рим. 8:15, Откр. 22:3

10 Ис. 66:24

11 Ис. 3:6

12 Зах. 14:12

13 Иез. 20:40, Соф. 2:11, Зах. 8:22

14 Ис. 5:6, 60:12, Откр. 11:6

15 Ис. 5:6

16 3 Царств. 7:38

17 Ис. 35:8, Иоил 3:17, Откр. 21:27, 22:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава