Книга на пророк Захария - Глава  2

  1 И пак повдигнах очи и видях: ето един мъж, който имаше в ръка земемерна връв.1

  2 Аз попитах: къде отиваш? Той ми рече: да измеря Иерусалим, за да видя, каква му е ширината и каква му е дължината.

  3 И ето Ангелът, който говореше с мене, излиза, а друг Ангел идеше насреща му,

  4 и той рече на тогова: иди по-скоро, кажи на тоя момък: Иерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него.2

  5 И Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя всред него.

  6 Да, да! бягайте от северната страна, казва Господ, защото Аз ви разпилях по четирите ветрове небесни, казва Господ.3

  7 Спасявай се, Сионе, който живееш у дъщерята Вавилонова.

  8 Защото тъй казва Господ Саваот, Който ме прати за слава при народите, що ви грабеха: "който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми;4

  9 и ето, Аз ще дигна ръката Си против тях, и те ще станат плячка на рабите си". Тогава ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил.

10 Ликувай и весели се, дъще Сионова! Защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ.5

11 И ще прибягнат към Господа много народи в оня ден и ще станат Негов народ; и Той ще се посели посред тебе, и ще узнаеш, че Господ Саваот ме е пратил при тебе.6

12 Тогава Господ ще вземе във владение Иуда, Своя дял на светата земя, и пак ще избере Иерусалим.7

13 Да мълчи всяка плът пред лицето на Господа! Защото Той става от светото Си живелище.8


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 40:3, Откр. 21:15

2 Ис. 60:11, Рим. 8:31, Откр. 21:24

3 Ис. 52:11, Иер. 51:45, Откр. 18:4

4 Втор. 32:10, Пс. 16:8

5 Ис. 12:6, Иез. 37:27-28

6 Ис. 11:10, Соф. 2:11

7 Зах. 1:17, 3:2

8 Ав. 2:20, Соф. 1:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава