Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Захария - Глава  3

Книга на пророк Захария - Глава  3

  1 И ми показа той Иисуса, великия иерей, който стоеше пред Ангела Господен, и сатаната, който стоеше отдясно нему, за да му противодействува.1

  2 И рече Господ на сатаната: Господ да ти забрани, сатано, да ти забрани Господ, Който е избрал Иерусалим! Не е ли той главня, изтеглена от огън?2

  3 А Иисус бе облечен в оплескани дрехи и стоеше пред Ангела,

  4 който отговаряше, и на ония, които стояха пред него, рече тъй: съблечете от него оплесканите дрехи; а на него самия рече: виж, снех от тебе вината ти и те обличам в дрехи тържествени.3

  5 След това рече: наложете на главата му чист кидар, - и наложиха му на главата чист кидар и го облякоха в дреха. А Ангелът Господен стоеше.

  6 И засвидетелствува Ангелът Господен и рече на Иисуса:

  7 тъй казва Господ Саваот: ако ходиш по Моите пътища и бъдеш на стражата Ми, ще съдиш Моя дом и ще наглеждаш дворовете Ми. Аз ще ти дам да ходиш между тия, които стоят тука.4

  8 Изслушай обаче, Иисусе, велики иерею, ти и събратята ти, които стоят пред тебе, мъже знатни: ето, Аз довеждам Моя раб - \Младочката\.5

  9 Защото ето оня камък, който Аз полагам пред Иисуса; на тоя един камък има седем очи; ето, Аз ще издялам на него начертанието му, казва Господ Саваот, и ще изгладя греха на тая земя в един ден.6

10 В оня ден, казва Господ Саваот, ще каните един другиго под лозата и под смоковницата.7

Предишна глава Следваща глава

1 1 Ездр. 2:2, Аг. 1:1, Откр. 12:10

2 Зах. 1:17, 2:12, Иуд. 1:9

3 Ис. 27:9

4 Втор. 17:12, 2 Парал. 19:11

5 Ис. 11:1, Иер. 23:5, Зах. 6:12, Лук. 1:76

6 Мат. 21:42, Откр. 5:6, Дан. 9:24

7 Мих. 4:4

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава