Книга на пророк Захария - Глава  4

  1 И върна се оня Ангел, който говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън.1

  2 И ми рече той: какво виждаш? И отговорих: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му, и седем кандилца на него, и по седем цеви на кандило, които са върху му;2

  3 и две маслини на него: едната отдясно на чашката, другата отляво.3

  4 И отговорих и рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това, господине мой?

  5 И Ангелът, който говореше с мене, отговори и ми рече: не знаеш ли, какво е това? И рекох: не зная, господине мой.

  6 Тогава той отговори и ми рече тъй: това е словото на Господа към Зоровавеля, което казва: не с воинство и не със сила, а с Моя Дух, казва Господ Саваот.4

  7 Коя си ти, планино голяма, пред Зоровавеля? ти си равнина, и ще изнесе той краеъгълния камък при шумни викове: "благодат, благодат върху него!"5

  8 И биде към мене слово Господне:

  9 ръцете на Зоровавеля туриха основата на тоя Дом; неговите ръце ще го и свършат, и ще познаеш, че Господ Саваот ме е пратил при вас.6

10 Защото кой може да смята тоя ден за маловажен, когато радостно гледат на строителния отвес в ръцете на Зоровавеля ония седем, - това са очите на Господа, - които обхващат с поглед цяла земя?7

11 Тогава отговорих и му рекох: що значат ония две маслини отдясно на светилника и отляво нему?8

12 И пак почнах да говоря и му рекох: що значат двата маслинени клона, които през две златни тръбички изливат от себе си злато?

13 И ми рече той: не знаеш ли, що е това? Отговорих: не зная, господине мой.

14 И рече той: това са двамата помазани с елей, които предстоят пред Господа на цялата земя.9


Предишна глава Следваща глава


1 Зах. 1:9

2 Изх. 25:31

3 Откр. 11:4

4 Ис. 34:16, Лук. 4:18, Иоан 2:15

5 1 Ездр. 5:2, Ис. 49:11, Марк. 11:9

6 1 Ездр. 5:2, Аг. 2:19

7 Зах. 1:16, 1 Ездр. 5:5, Откр. 5:6

8 Откр. 11:4

9 Откр. 11:4, Зах. 6:5, Дан. 7:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава