Книга на пророк Захария - Глава  6

  1 И пак вдигнах очите си, и виждам: ето, четири колесници излизат из прохода между две планини; а тия планини бяха медни планини.

  2 В първата колесница конете бяха рижи, във втората колесница - черни;1

  3 в третата колесница конете бяха бели, а в четвъртата колесница - сиви, силни.

  4 И, като заговорих, аз рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това, господине мой?

  5 Отговори Ангелът и ми рече: това са четирите небесни духа, които излизат да предстоят пред Господа на цялата земя.2

  6 Враните коне там излизат към северна страна, и белите вървят след тях, а сивите отиват към южна страна.

  7 И силните излязоха и се впуснаха да преминат земята; и той рече: идете, преминете земята, - и те преминаха земята.

  8 Тогава той ме повика и ми рече тъй: виж, излезлите за северната страна успокоиха духа ми против северната земя.

  9 И биде слово Господне към мене:

10 вземи от дошлите от плена, от Хелдая, от Товия и от Иедая, и иди в същия ден, иди в дома на Иосия, син Софониев, дето те пристигнаха от Вавилон,

11 вземи от тях сребро и злато и направи венци, и тури ги на главата на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей,

12 и му кажи: тъй казва Господ Саваот: ето Мъж, - името Му е \Младочка\, - Той ще израсте от корена Си и ще създаде храма Господен.3

13 Той ще създаде храма Господен и ще получи слава, ще седне на престола Си и ще бъде владетел, ще бъде и свещеник на престола Си, и съгласие за мир ще има между единия и другия.4

14 А ония венци ще бъдат за Хелема и Товия, за Иедая и Хена, син Софониев, за спомен в храма Господен.

15 И отдалеч ще дойдат и ще участвуват в постройката на храма Господен, и вие ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил при вас, и това ще стане, ако усърдно слушате гласа на вашия Господ Бог.5


Предишна глава Следваща глава


1 Зах. 1:8

2 Евр. 1:7, Иов 1:6, Дан. 7:10

3 Иер. 23:5, Зах. 3:8

4 Иер. 3:17, Еф. 2:14, Евр. 3:1

5 Ис. 49:1, 57:19, Еф. 2:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава