Книга на пророк Захария - Глава  7

  1 През четвъртата година на цар Дария биде слово Господне към Захария на четвъртия ден от деветия месец - хаслев,

  2 когато Ветил прати Сарецера и Регем-Мелеха и спътниците му да се помолят пред лицето на Господа

  3 и да попитат свещениците, които са в дома на Господа Саваота, и пророците, думайки: да плача ли в петия месец и да постя ли, както това правих вече много години?1

  4 И биде към мене слово на Господа Саваота:

  5 кажи на целия народ от тая земя и на свещениците тъй: когато вие постихте и плакахте в петия и седмия месец, и то цели седемдесет години, за Мене ли постихте, за Мене ли?2

  6 И кога ядете и пиете, не за себе си ли ядете и не за себе си ли пиете?

  7 Нали същите думи прогласяваше Господ чрез предишните пророци, когато Иерусалим бе още населен и спокоен, и градовете около него, южната страна и низината, бяха населени?

  8 И биде слово Господне към Захария:

  9 тъй говори тогава Господ Саваот: извършвайте съд праведен и струвайте милост и състрадание всеки към брата си;3

10 вдовици и сираци, пришълец и сиромах не притеснявайте и зло един против другиго не мислете в сърцата си.4

11 Но те не искаха да внимават, отвърнаха се от Мене, и ушите си запушиха, за да не чуват.5

12 И сърцето си вкамениха, за да не чуват закона и думите, които пращаше Господ Саваот чрез Своя Дух през предишните пророци; затова ги и постигна големият гняв на Господа Саваота.6

13 И както Аз виках, а те не чуваха, тъй и те викаха, пък Аз не чувах, казва Господ Саваот.7

14 И Аз ги разпръснах по всички народи, които те не знаеха, и тая земя запустя подир тях, тъй че никой не ходеше по нея нито напред, нито назад, и те обърнаха в пустиня желаната страна.


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 25:8, Зах. 8:19

2 Ис. 58:5, Зах. 8:19

3 Зах. 8:16

4 Изх. 22:22, Лев. 19:33, Ис. 1:23, Иер. 5:28, Зах. 8:19

5 Ис. 42:20, Зах. 1:4, Евр. 3:8

6 Иер. 5:3, Ис. 48:8

7 Притч. 1:28, Ис. 1:15, Иер. 11:11, Иез. 8:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава