Книга на пророк Захария - Глава  8

  1 И биде слово от Господа Саваота:

  2 тъй казва Господ Саваот: възревнувах за Сиона с голяма ревност, и с голям гняв възревнувах за него.1

  3 Тъй казва Господ: ще се обърна към Сион и ще живея в Иерусалим, и ще се нарича Иерусалим град на истината, и планината на Господа Саваота - планина на светинята.2

  4 Тъй казва Господ Саваот: пак старци и бабички ще седят по улиците в Иерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост.3

  5 И улиците на тоя град ще се напълнят с момчета и момичета, които ще играят по улиците му.

  6 Тъй казва Господ Саваот: ако това в очите на останалия народ ще се покаже чудно в тия дни, нима то е чудно и в Моите очи? казва Господ Саваот.4

  7 Тъй казва Господ Саваот: ето, Аз ще спася Моя народ от източната страна и от страната на заник-слънце;5

  8 ще ги доведа, и те ще живеят в Иерусалим и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда.6

  9 Тъй казва Господ Саваот: укрепете ръцете си вие, които чувате сега тия думи от устата на пророците, които бяха при основаването дома на Господа Саваота, за да се съгради храмът.7

10 Защото преди ония дни нямаше заплата за човека, нито награда за труда на животните; нито за дохождащия, нито за отиващия имаше спокойствие от врага; и допущах Аз всеки човек да враждува против другиго.8

11 А сега за остатъка от тоя народ Аз не съм такъв, както в по-напрежни дни, казва Господ Саваот.

12 Защото сеитбата ще бъде в мир; лозата ще даде плода си, земята ще даде произведенията си, и небесата ще дават росата си; и всичко това ще предам във владение на останалия тоя народ.9

13 И както вие, доме Иудин и доме Израилев, бяхте проклятие между народите, тъй Аз ще ви спася, и вие ще бъдете благословение; не бойте се; нека се укрепят ръцете ви!10

14 Защото тъй казва Господ Саваот: както бях определил да ви накажа, когато вашите бащи Ме прогневяваха, казва Господ Саваот, и не отмених,

15 тъй пак Аз определих в тия дни да сторя добро на Иерусалим и на дома Иудин; не бойте се!11

16 Ето делата, които вие трябва да вършите: говорете истина един другиму; праведно и миролюбиво съдете при портите си.12

17 Никой от вас да не мисли в сърце си зло против ближния си, и лъжлива клетва не обичайте, защото всичко това Аз мразя, казва Господ.13

18 И биде към мене слово от Господа Саваота:

19 тъй казва Господ Саваот: постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще стане за дома Иудин радост и весело тържество; само обичайте истина и мир.14

20 Тъй казва Господ Саваот: още ще дохождат народи и жители от много градове,

21 и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат: да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваота; и всеки ще каже: ще ида и аз.15

22 И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваота в Иерусалим и да се помолят пред лицето на Господа.16

23 Тъй казва Господ Саваот: в ония дни ще се уловят десет души от всички разноезични народи, ще се уловят за полата на иудеянин и ще казват: ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас.17


Предишна глава Следваща глава


1 Зах. 1:14

2 Зах. 1:17, Ис. 11:9, Иер. 31:23

3 Ис. 65:20

4 Мат. 19:26

5 Ис. 27:13, Иер. 30:18

6 Ис. 51:16, Откр. 21:7

7 1 Ездр. 5:2, Ис. 35:5

8 Аг. 1:6

9 Ис. 55:13, Ам. 9:13, Лев. 26:4

10 Аг. 2:20

11 Ос. 6:4, Ис. 54:4

12 Зах. 7:9, Еф. 4:25

13 Зах. 7:10

14 Зах. 7:5

15 Ис. 2:3, Мих. 4:2

16 Ис. 51:3-4, 52:15, 66:20

17 Зах. 9:7, Деян. 2:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава