Книга на пророк Захария - Глава  9

  1 Пророческото слово на Господа е против земята Хадрах, и над Дамаск то ще се спре; защото окото Господне е върху всички човеци, както и върху всички колена Израилеви, -1

  2 и върху Емат, съседен с него, върху Тир и Сидон, защото твърде са се ухитрили.2

  3 И направи си Тир крепост, натрупа сребро като прах, и злато - като улична кал.

  4 Ето, Господ ще го направи беден и ще съкруши силата му в морето, и сам ще бъде изтребен с огън.3

  5 Това ще види Аскалон и ще се ужаси, Газа - и ще затрепери силно, и Екрон; защото ще се засрами надеждата му: няма да има цар в Газа, и Аскалон няма да се насели.4

  6 Чуждо племе ще живее в Азот, и Аз ще унищожа високомерието на филистимци.

  7 Ще изтегля кръвта от устата му, и мръсотиите му - от зъбите му, и той ще се падне на нашия Бог и ще бъде като хилядоначалник в Иуда, и Екрон ще бъде като Иевусея.

  8 Ще разположа стан в Моя дом срещу войската, срещу ония, които преминават напред и назад, и няма вече да дохожда притеснител; защото сега Аз ще гледам на това с Моите очи.5

  9 Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница.6

10 Тогава ще изтребя колесниците у Ефрема и конете в Иерусалим, и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища.7

11 А колкото за тебе, Израилю, заради кръвта на завета ти Аз ще освободя твоите затворници от рова, в който няма вода.8

12 Връщайте се в крепостта вие, пленници, които се надявате! Каквото сега възвестявам, ще ти дам двойно.

13 Защото като лък ще изопна за Себе Си Иуда и ще напълня лъка с Ефрема, и ще подигна синовете ти, Сионе, против твоите синове, Ионио, и ще направя тебе ратоборски меч.9

14 Ще се яви над тях Господ, и като светкавица ще изхвръкне стрелата Му; ще загърми Господ Бог с тръба и ще върви в южни бури.10

15 Господ Саваот ще ги брани, и те ще изтребват и ще тъпчат прашните камъни; ще пият и ще шумят като от вино, и ще се напълнят като жертвени чаши, както ъглите на жертвеника.11

16 И ще ги спаси техният Господ Бог в оня ден, като стадо от Своя народ; защото като камъни на корона те ще заблестят на земята Му.12

17 О, колко голяма е благостта Му и каква е красотата Му! Житото ще одушеви езика на момците, и виното - момите.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 7:8, Иер. 32:19

2 Ам. 6:2, Иез. 28:12

3 Ис. 23:1

4 Ис. 14:29, Иер. 47:1, Мих. 4:13

5 Зах. 2:5, Пс. 33:8, Дан. 11:20

6 Ис. 62:11, Соф. 3:14, Мат. 21:5, Иоан 12:15

7 Пс. 71:8

8 Иер. 31:33, Евр. 2:14

9 Пс. 44:6, Евр. 4:12

10 Пс. 44:6, Ис. 27:13, 60:2

11 1 Кор. 10:4

12 Иез. 34:12, Иоан 10:11, Еф. 2:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава