Книга на пророк Малахия - Глава  3

  1 Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите, и Ангелът на завета, Когото вие желаете; ето, Той иде, казва Господ Саваот.1

  2 И кой ще издържи деня на дохождането Му, и кой ще устои, кога се Той яви? Защото Той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя;

  3 и ще седне да претопява и чисти сребро, ще очисти синовете на Левия и ще ги претопи като злато и като сребро, за да принасят жертва Господу с правда.2

  4 Тогава ще бъде благоприятна Господу жертвата на Иуда и Иерусалим, както в стародавни дни и както в предишни години.

  5 И ще дойда при вас за съд и ще бъда бърз изобличител на магьосници и прелюбодеи, и на ония, които се кълнат лъжливо и задържат заплатата на наемника, притесняват вдовица и сираче и отблъсват пришълец, и от Мене се не боят, казва Господ Саваот.

  6 Защото Аз съм Господ, Аз се не изменям; затова вие, синове Иаковови, не бидохте унищожени.3

  7 От дните на бащите си отстъпихте от наредбите Ми и не ги спазвате; обърнете се към Мене, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Саваот. Вие ще кажете: как да се обърнем?4

  8 Може ли човек да обира Бога? А вие Ме обирате. Ще кажете: с какво Те обираме? - С десятъка и приносите.

  9 С проклятие сте проклети, защото вие - целият народ - Ме обирате.

10 Донесете всички десятъци във влагалището, та да има храна в Моя дом, и поне в това Ме изпитайте, казва Господ Саваот: няма ли да отворя за вас отворите небесни и няма ли да излея върху ви благословение до излишък?5

11 Зарад вас ще забраня на ония, които поглъщат, да изтребват у вас земните плодове, и лозата на полето у вас няма да се лиши от плодовете си, казва Господ Саваот.

12 И блажени ще ви наричат всички народи, защото ще бъдете земя желана, казва Господ Саваот.6

13 Дръзки пред Мене са думите ви, казва Господ. Ще кажете: какво говорим против Тебе?7

14 Казвате: напразно е служенето Богу, и каква полза, че пазехме наредбите Му и ходехме в печална дреха пред лицето на Господа Саваота?8

15 И сега ние считаме надменните щастливи: по-добре се нареждат ония, които вършат беззакония, и, ако и да изкушават Бога, остават цели.9

16 Но ония, които се боят от Бога, казват един другиму: внимава Господ и чува това, и пред лицето Му се пише паметна книга за ония, които се боят от Бога и почитат името Му.10

17 И те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в оня ден, който ще приготвя, и ще ги милувам, както милува човек сина си, който му служи.11

18 И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между оня, който служи Богу, и оня, който Му не служи.12


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 11:10, Марк. 1:2, Лук. 7:27

2 Пс. 65:10, Ис. 1:25, Иез. 22:22

3 Числ. 23:19

4 Зах. 1:3

5 4 Царств. 7:2

6 Втор. 33:29

7 Иуд. 1:15

8 Иов 21:15

9 Пс. 94:9

10 Пс. 93:9, 138:16, Наум 1:7

11 Мат. 13:30

12 Ис. 3:10, 65:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава