Книга на пророк Малахия - Глава  4

  1 Защото ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и ония, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни клони.1

  2 А за вас, които благоговеете пред името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата, и изцеление ще има в лъчите Му, и вие ще излезете и ще се разиграете като охранени телци;2

  3 и ще тъпчете нечестивците, защото те ще бъдат прах под стъпките на нозете ви в оня ден, който Аз ще приготвя, казва Господ Саваот.3

  4 Помнете закона на Моисея, Моя раб, който Аз му заповядах на Хорив за целия Израил, както и правилата и наредбите.4

  5 Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен - велик и страшен.5

  6 И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие.6


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 1:31

2 Лук. 1:78

3 Ис. 25:10, Рим. 16:20

4 Изх. 20:1

5 Мат. 17:10, Марк. 9:11, Лук. 1:17

6 Лук. 1:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава