Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  1

  1 Това са думите, що говори Моисей на всички израилтяни отсам Иордан в пустинята, на равнината срещу Суф, между Фаран и Тофел, Лаван, Асирот и Дизагав;1

  2 а от Хорив, по пътя от планина Сеир, до Кадес-Варни има само единайсет дена път.2

  3 На четирийсетата година, на единайсетия месец, в първия (ден) на месеца говори Моисей на (всички) синове Израилеви всичко, що му бе заповядал Господ за тях.

  4 След като порази аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон, и васанския цар Ога, който живееше в Ащерот, в Едрея,3

  5 отсам Иордан, в земята Моавска, Моисей почна да обяснява тоя закон и каза:

  6 Господ, Бог наш, ни говори на Хорив и каза: доста сте живели в тая планина;4

  7 обърнете се, тръгнете на път и идете към планината на аморейци и при всички техни съседи, по равнината, по планината, по низините и на юг и към бреговете морски, в земята Ханаанска, и към Ливан, дори до голямата река, река Ефрат;5

  8 ето, давам ви тая земя, вървете, вземете в наследство земята, що Господ с клетва бе обещал да даде на отците ви Авраама, Исаака и Иакова, тям и на потомството им.6

  9 И аз ви казах в онова време: не мога сам да ви водя;7

10 Господ, Бог ваш, ви размножи, и ето, вие сте сега многобройни като звездите небесни;8

11 Господ, Бог на отците ви, нека ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега, и нека ви благослови, както ви бе говорил!

12 Как ще нося сам теглилата ви, бремената ви и разприте ви?

13 Изберете си според вашите колена мъже мъдри, разумни и изпитани, и аз ще ви ги поставя за началници.

14 Вие ми отговорихте тогава и рекохте: добро нещо казваш да направим.

15 И взех първенците от вашите колена, мъже мъдри (разумни) и изпитани, и ги поставих за началници над вас: хилядоначалници, стоначалници, петдесетоначалници, десетоначалници и надзиратели, според вашите колена.9

16 И дадох заповед на съдиите ви в онова време, като казах: изслушвайте братята си и съдете справедливо както брата с брат, тъй и неговия чужденец;10

17 в съда не правете разлика между лицата, изслушвайте и малък, и голям: не бойте се от лице човешко, понеже съдът е дело Божие; а дело, което е мъчно за вас, отнасяйте до мене, и аз ще го изслушвам.11

18 И в онова време дадох ви заповед за всичко, що трябва да вършите.

19 И тръгнахме от Хорив, и вървяхме по цялата тая велика и страшна пустиня, която видяхме, по пътя за Аморейската планина, както бе заповядал Господ, Бог наш, и пристигнахме в Кадес-Варни.12

20 Тогава аз ви казах: вие пристигнахте при Аморейската планина, която Господ, Бог наш, ни дава;

21 ето, Господ, Бог твой, ти дава тая земя, върви, вземи я във владение, както ти бе говорил Господ, Бог на твоите отци, не бой се и не се страхувай.13

22 Но вие всички дойдохте при мене и казахте: нека изпратим пред нас люде, да ни обгледат земята и да ни донесат известие за пътя, по който ще вървим, и за градовете, в които ще отидем.14

23 Допаднаха ми тия думи, и аз взех измежду вас дванайсет души, по един човек от (всяко) коляно.

24 Те тръгнаха, възлязоха на планината, дойдоха до долина Есхол и я обгледаха;15

25 па взеха в ръце си плодове от земята, донесоха ни, и ни известиха, като казаха: добра е земята, която Господ, Бог наш, ни дава.16

26 Но вие не рачихте да вървите и се възпротивихте на повелението на Господа, вашия Бог,

27 и роптахте в шатрите си, като казвахте: Господ, от омраза към нас, ни изведе от земята Египетска, за да ни предаде в ръцете на аморейци и да ни изтреби;17

28 къде ще вървим? нашите братя ни обезсърчиха, като казаха: оня народ е по-голям (по-многоброен) и по-едър от нас, там градовете са големи и с укрепления до небеса, па и синовете Енакови видяхме там.18

29 Тогава аз ви казах: не се страхувайте и не се бойте от тях;19

30 Господ, Бог ваш, върви пред вас; Той ще се сражава за вас, както направи с вас в Египет, пред очите ви,20

31 и в тая пустиня, дето, както ти видя, Господ, Бог твой, те носеше, както човек носи сина си, по целия път, по който преминахте, докле стигнахте на това място.21

32 Но и при това вие не вярвахте на Господа, вашия Бог,22

33 Който вървеше пред вас по пътя, за да ви търси място, дето да се спрете - нощем в огън, за да ви посочва пътя, по който да вървите, а денем в облак.23

34 И когато Господ (Бог) чу думите ви, разгневи се, и се закле, като каза:

35 никой от тия хора, от тоя зъл род, няма да види добрата земя, за която се клех, че ще дам на отците ви;24

36 само Халев, Иефониев син, ще я види; нему ще дам земята, по която е ходил, и на синовете му, задето се покоряваше Господу.

37 Господ се разгневи и на мене заради вас, като каза: и ти няма да влезеш там;25

38 Иисус, син Навинов, който е при тебе, той ще влезе там; него подкрепи, понеже той ще въведе Израиля, за да я владее;26

39 децата ви, за които казвахте, че ще станат плячка за враговете, и синовете ви, които засега не знаят ни добро, ни зло, те ще влязат там, тям ще я дам, и те ще я завладеят;27

40 а вие се обърнете и тръгнете за пустинята по пътя към Червено море.28

41 Вие отговорихте тогава и ми казахте: съгрешихме пред Господа (нашия Бог); ще вървим и ще се сразим, както ни бе заповядал Господ, Бог наш. И вие препасахте всеки бойното си оръжие, и безразсъдно се решихте да възлезете на планината.29

42 Но Господ ми рече: кажи им: не възлизайте и не се сражавайте, защото Мен Ме няма помежду ви, та да ви не разбият враговете ви.30

43 И аз ви казах това, но вие ме не послушахте и се възпротивихте на Господнята заповед и с упорството си възлязохте на планината.31

44 Тогава излезе срещу вас Аморей, който живееше на оная планина, и погнаха ви така, както правят пчелите, и ви разбиваха от Сеир дори до Хорма.32

45 Вие се върнахте и плакахте пред Господа, ала Господ не чу плача ви и ви не послуша.

46 И прекарахте в Кадес много време, - колкото време вие бяхте там.33


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 33:8

2 Изх. 2:1

3 Числ. 21:24

4 Изх. 19:1, Числ. 10:11

5 Бит. 2:17, 15:18

6 Бит. 12:7, 15:18, 17:8

7 Изх. 18:18, Числ. 11:14

8 Бит. 15:5

9 Изх. 18:25, Числ. 11:16

10 Иоан 7:24

11 Втор. 16:19, 1 Петр. 1:17, Лев. 19:15, Притч. 24:23, Сир. 42:1, Иак. 2:1

12 Числ. 13:1, 13:27

13 Иис. Нав. 8:1

14 Числ. 13:3-4

15 Числ. 13:24

16 Числ. 13:28

17 Числ. 14:2, Пс. 105:24-25

18 Числ. 32:9, Бит. 11:4

19 Иис. Нав. 2:9

20 Изх. 14:14, Иис. Нав. 10:14

21 Изх. 19:4, Числ. 11:18, Пс. 90:12

22 Пс. 77:32, Евр. 3:18-19

23 Изх. 13:21

24 Числ. 14:23, 26:65, Евр. 3:11

25 Числ. 20:12, Втор. 3:26, 4:21, 31:2

26 Втор. 3:28, Числ. 34:17, Иис. Нав. 1:6

27 Числ. 14:31, Иоан 4:11

28 Числ. 14:25

29 Числ. 14:40

30 Втор. 23:14

31 Числ. 14:41, 14:44

32 Числ. 14:45, Пс. 117:12, Иис. Нав. 19:4

33 Втор. 2:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава