Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  10

  1 Тогава Господ ми рече: издялай си две каменни скрижали, подобни на първите, и възлез при Мене на планината, и си направи дървен ковчег;1

  2 и Аз ще напиша на скрижалите ония думи, що бяха на предишните скрижали, които ти разби; и ги положи в ковчега.2

  3 Направих ковчег от дърво ситим, и издялах две каменни скрижали, като предишните, па отидох на планината с двете скрижали в ръце.3

  4 И написа Той на скрижалите, както бе написано по-напред, ония десет заповеди, които ви изрече Господ на планината изсред огъня в деня на събранието, и ми ги предаде Господ.4

  5 Аз се обърнах и слязох от планината и положих скрижалите в ковчега, който бях направил, за да бъдат те там, както ми заповяда Господ.5

  6 След това тръгнаха синовете Израилеви от Беерот-Бене-Яакан за Мозер; там Аарон умря и биде там погребан, а вместо него стана свещеник син му Елеазар.6

  7 Оттам отидоха в Гудгод, от Гудгод в Иотвата, в земята с водни потоци.7

  8 Тогава Господ отдели Левиевото коляно, за да носи ковчега на Господния завет, да стои пред Господа, за да Му служи, (и да се моли) и да благославя с името Му, както бива това и доднес;8

  9 поради това левитите нямат част и дял с братята си: Сам Господ е техен дял, както им бе говорил Господ, Бог твой.9

10 И престоях на планината, както и по-напред, четирийсет дена и четирийсет нощи; Господ ме послуша и тоя път, (и) не поиска Господ да те погуби;10

11 и Господ ми рече: стани, тръгни на път пред (тоя) народ; нека отидат и завладеят земята, за която се бях клел на отците им да им я дам.

12 И тъй, Израилю, какво иска от тебе Господ, Бог твой? Само да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш по всичките Му пътища, да Го обичаш, и да служиш на Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа,11

13 да пазиш заповедите на Господа (твоя Бог) и наредбите Му, които днес ти заповядвам, за да ти бъде добре.

14 Ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог;12

15 но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното семе подир тях, от всички народи, както видиш днес.

16 И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави;13

17 защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове,14

18 Който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришълеца и му дава хляб и облекло.

19 Обичайте и вие пришълеца, понеже сами бяхте пришълци в Египетската земя.

20 Бой се от Господа, твоя Бог, (и само) Нему служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни:15

21 Той е твоя похвала. Той е твой Бог, Който направи с тебе ония велики и страшни дела, каквито видяха очите ти:

22 твоите отци дойдоха в Египет седемдесет (и пет) души, а сега Господ, Бог твой, те е направил многоброен като звездите небесни.16


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 34:1

2 Втор. 9:10, Изх. 32:19

3 Изх. 34:4, 37:1

4 Изх. 32:16, 34:28, Втор. 9:10

5 3 Царств. 8:9

6 Числ. 20:29, 33:31

7 Числ. 33:32

8 Числ. 3:12, 4:25, 18:5, 18:7

9 Числ. 18:20, Втор. 18:2, Иез. 44:28

10 Изх. 32:14

11 Мих. 6:8, Втор. 6:5, Мат. 22:37, Лук. 10:27

12 Бит. 14:19, 3 Царств. 8:27, Пс. 23:1

13 Втор. 30:6, Иер. 4:4

14 2 Парал. 19:7, Иов 34:19, Прем. 6:7, Сир. 35:12, Иер. 32:19, Деян. 10:34, 1 Петр. 1:17, Рим. 2:11, Гал. 2:6, Еф. 6:9, Кол. 3:25

15 Втор. 6:13, Мат. 4:10, Лук. 4:8

16 Бит. 46:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава