Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  11

  1 И тъй, обичай Господа, твоя Бог, и пази, каквото е заповядал да пазиш, - и наредбите Му, и законите Му, и заповедите Му през всички дни.1

  2 Припомнете си сега, - понеже аз говоря не със синовете ви, които не знаят и не са видели наказанията от Господа, вашия Бог, - Неговото величие, Неговата яка ръка и високата Му мишца,

  3 личбите Му и делата Му, които Той стори сред Египет с фараона, египетски цар, и с цялата му земя,

  4 и какво Той направи с египетската войска, с конете и колесниците, които Той потопи във водите на Червено море, когато те ви гонеха, - и Господ (Бог) ги погуби дори доднес, -2

  5 и какво стори Той за вас в пустинята, докле дойдете до това място,

  6 и какво стори Той с Датана и Авирона, синове на Елиава, син Рувимов, когато земята разтвори уста и сред цял Израил погълна тях и челядите им, и шатрите им и целия имот, който имаха;3

  7 защото вашите очи видяха всички тия велики дела на Господа, които Той стори.

  8 И тъй, пазете всичките (Му) заповеди, които ви заповядвам днес, за да (бъдете живи), да заякнете, да отидете и да завладеете земята, за която преминавате (отвъд Иордан) да я завладеете;

  9 и да живеете дълго време в оная земя, за която Господ се кле на отците ви да я даде тям и на семето им, в земята, в която тече мед и мляко.4

10 Защото земята, в която отиваш да я завладееш, не е като Египетската земя, из която излязохте, дето ти, като посееше семето си, напояваше (я) с нозете си, като зеленчукова градина;5

11 но земята, за която отивате, за да я завладеете, е земя с планини и долини, и се пои с вода от небесния дъжд, -6

12 земя, за която Господ, Бог твой, се грижи: очите на Господа, твоя Бог, непрестанно са върху нея, от начало на годината и до края на годината.7

13 Ако слушате заповедите Му, които ви заповядвам днес, ако обичате Господа, вашия Бог, и Му служите от все сърце и душа,8

14 Той ще даде на земята ви дъжд навреме, ран и късен, и ти ще събереш житото си, виното си и дървеното си масло;9

15 ще даде трева на полето ти за твоя добитък, и ти ще ядеш и ще бъдеш сит.

16 Пазете се, да се не прелъсти сърцето ви, да се не отклоните и да не служите на други богове и да им се не покланяте;10

17 защото тогава ще се разпали гневът на Господа върху вас, и Той ще заключи небето, и няма да има дъжд, и земята няма да произведе плодовете си, и вие ще изчезнете скоро от добрата земя, която Господ ви дава.11

18 И тъй, вложете тия Негови думи в сърцето си и в душата си, завържете ги на ръката си за знак, и да бъдат те завръзка над очите ви;

19 и учете синовете си на тях, като приказвате за тях, кога седиш вкъщи и кога си на път, кога си лягаш и кога ставаш;12

20 и напиши ги върху спонците на къщата си и на вратите си,13

21 за да бъдат толкова много вашите дни и дните на децата ви в оная земя, която Господ се кле да даде на отците ви, колкото дни небето ще бъде над земята.14

22 Защото, ако пазите всички тия заповеди, които ви заповядвам да изпълнявате, ако обичате Господа, вашия Бог, ако ходите по всичките Му пътища и се привързвате към Него,15

23 то Господ ще изгони всички тия народи отпреде ви, и вие ще завладеете народи, които са по-големи и по-силни от вас;16

24 всяко място, на което стъпи ногата ви, ще бъде ваше: вашите предели ще бъдат от пустинята и Ливан, от реката, река Ефрат, дори до морето, що е на запад.17

25 Никой няма да устои срещу вас: Господ, Бог ваш, ще напрати страх и трепет пред вас върху всяка земя, на която стъпите, както Той ви говори.18

26 Ето, аз ви предлагам днес благословия и проклятие:19

27 благословия - ако послушате заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам днес,

28 а проклятие - ако не послушате заповедите на Господа, вашия Бог, и се отклоните от пътя, който ви заповядвам днес, и тръгнете подир други богове, които не знаете.20

29 Кога те въведе Господ, Бог твой, в оная земя, в която отиваш да я завладееш, тогава произнеси благословия от планина Гаризим, а проклятие от планина Гевал:21

30 ето ги тия планини отвъд Иордан, по пътя към залез-слънце, в земята на хананейци, живеещи в равнината, срещу Галгал, близо до дъбрава Море.22

31 Защото вие преминавате Иордан, за да отидете да завладеете земята, която ви дава Господ, Бог ваш, (като дял завинаги) и ще я завладеете и ще живеете в нея.

32 И тъй, залягайте да пазите всичките (Му) наредби и закони, които ви предлагам днес.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 12:1

2 Изх. 14:25, 15:1

3 Числ. 16:30, Пс. 105:17

4 Втор. 4:40, 4:33

5 3 Царств. 21:2

6 Пс. 64:10, 103:13

7 Пс. 64:12

8 Втор. 28:1-2

9 Лев. 26:4, Иер. 5:24, Ос. 6:3

10 Изх. 23:24

11 Лев. 26:19-20, Втор. 6:6, 6:8, Притч. 6:21, Изх. 13:9

12 Втор. 4:9, 6:7

13 Втор. 6:9

14 Пс. 88:30

15 Втор. 6:5

16 Втор. 7:1

17 Иис. Нав. 1:3

18 Изх. 23:27

19 Втор. 28:2, 28:15, 30:1, 30:15

20 Втор. 8:19, 27:15, 28:15

21 Втор. 27:12, Иис. Нав. 8:33-34, Съд. 9:7

22 Бит. 12:6, 18:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава