Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  13

  1 Ако се дигне сред тебе (някой) пророк, или съновидец, и ти покаже личба или чудо,1

  2 и се сбъдне тая личба или чудото, за което той ти е говорил, па и каже: "да вървим след други богове, които ти не знаеш, и тям да служим", -2

  3 ти не слушай думите на такъв пророк, или на такъв съновидец; понеже чрез това Господ, Бог ваш, ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа, вашия Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа.3

  4 Господа, вашия Бог, последвайте, от Него се бойте, заповедите Му спазвайте и гласа Му слушайте, и Нему служете и към Него се привързвайте.4

  5 А оня пророк, или оня съновидец да бъде предаден на смърт, задето ви е надумвал да отстъпите от Господа, вашия Бог, Който ви изведе из Египетската земя и те избави от дома на робството, защото е искал да те отклони от пътя, по който Господ, Бог твой, ти бе заповядал да вървиш; тъй изтреби злото из средата си.5

  6 Ако тайно те надумва брат ти, (бащиният ти син или) майчиният ти син, или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва: "да вървим и да служим на други богове, които не познаваше ти и твоите отци",6

  7 на боговете на ония народи, които са около ти, близки до тебе или далечни от тебе, от единия край на земята до другия, -

  8 не се съгласявай с него и не го слушай; и да се не смили окото ти над него, не го жалей и не го прикривай,7

  9 но го убий; нека първом твоята ръка бъде върху него, за да го убие, - а сетне ръцете на целия народ;8

10 убий го с камъни, да умре; понеже той се е опитвал да те отвърне от Господа, твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството;

11 цял Израил ще чуе това и ще се побои, и няма занапред да прави сред тебе такова зло.9

12 Ако чуеш за някой от градовете ти, които Господ, Бог твой, ти дава за живеене,

13 че са се появили в него нечестиви люде изсред тебе и съблазнили жителите на техния град, думайки: "хайде да служим на други богове, които вие не познавате", -10

14 ти издири, разпитай и разузнай добре; и ако това е чиста истина, че е сторена такава мръсотия сред тебе,

15 погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него, и добитъка му погуби с острието на меча;11

16 а всичката плячка от него събери насред стъгдата му и изгори с огън града и цялата плячка от него за всесъжение на Господа, твоя Бог, и да бъде той вечно в развалини, никога отново да се не съгражда.

17 Нищо от заклетото да не прилепне по ръката ти, за да укроти Господ яростта на гнева Си, да ти даде милост, да те прости, и да те размножи (както ти бе говорил), както се бе клел на отците ти,12

18 щом слушаш гласа на Господа, твоя Бог, спазвайки всичките Му заповеди, които сега ти заповядвам, и вършейки (добро и) угодно пред очите на Господа, твоя Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 12:6, Мат. 24:24, 3 Царств. 13:3

2 Иер. 14:14

3 Мат. 7:15, Съд. 2:22, Мат. 6:13

4 Втор. 8:6, 10:20, Мих. 6:8

5 Втор. 18:20, Иер. 14:15, 3 Царств. 18:40, 1 Кор. 5:13

6 Втор. 17:2, 22:19, Мат. 10:37

7 Втор. 19:13

8 Втор. 17:7

9 Втор. 17:13, 19:20

10 2 Царств. 20:1, 3 Царств. 21:10, 2 Кор. 2:15

11 Иис. Нав. 22:12, Втор. 2:34

12 Втор. 7:25-26, Иис. Нав. 6:17, 7:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава