Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  14

  1 Вие сте синове на Господа, вашия Бог; не правете резки по тялото си и не стрижете косата над очите си за умряло;1

  2 защото ти си свет народ за Господа, твоя Бог, и Господ тебе избра да бъдеш Негов собствен народ от всички народи, които са на земята.2

  3 Не яж нищо нечисто.3

  4 Ето какъв добитък можете да ядете: волове, овци, кози,4

  5 елен, сърна, бивол, кошута, зубър, орикс, жираф.5

  6 Всеки добитък, който има раздвоени копита и на двете копита дълбок разрез, и който добитък преживя, него яжте.

  7 От ония, които преживят и имат раздвоени копита с дълбок разрез, не яжте само: камила, заек и скокливата мишка, защото макар те и да преживят, но техните копита са нераздвоени: те са нечисти за вас;6

  8 и свинята, защото копитата й са раздвоени, ала не преживя: тя е нечиста за вас; месото им не яжте и до труповете им се не допирайте.7

  9 От всички водни животни яжте всички ония, които имат перки и люспи;8

10 а всички, които нямат перки и люспи, не яжте: това е нечисто за вас.

11 Всяка чиста птица яжте;

12 но от тях не бива да ядете тия: орел, гриф, морски орел,9

13 пиляк, сокол, лешояд с породата им,

14 всякакъв гарван с породата му,

15 камилска птица, кукумявка, чайка, ястреб с породата му,

16 бухал, ибис, лебед,

17 пеликан, сип, рибар,

18 щъркел, гушавец с породата му, папуняк и прилеп.

19 Всички крилати влечуги нечисти са за вас, не (ги) яжте.

20 Всяка чиста птица яжте.

21 Не яжте никаква мърша; дай я на чужденеца, който е в твоите жилища, нека той я яде, или продай му (я), защото ти си народ свет за Господа, твоя Бог. Не вари яре в млякото на майка му.10

22 Отделяй десетъка от цялото произведение на семената си, което ражда нивата (ти) всяка година11

23 и яж пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, за да пребъдва името Му там; (донасяй) десетъка от житото си, от виното си и дървеното си масло, и първородните от едрия си и дребен добитък, за да се научиш да се боиш от Господа, твоя Бог, през всички дни.12

24 Ако ли пътят ти е дълъг, тъй че не можеш да носиш това, понеже далеч е от тебе мястото, което ще избере Господ, Бог твой, за да тури там името Си, и Господ, Бог твой, те е благословил,

25 то размени това на сребро и вземи среброто в ръка и иди на мястото, което ще избере Господ, Бог твой;13

26 и с тия пари накупи всичко, що ти душа пожелае, волове, овци, вино, сикер и всичко, що ти душа пожелае; и яж там пред Господа, твоя Бог, и весели се ти и челядта ти.14

27 И левитина, който е в жилищата ти, не изоставяй, понеже той няма част и дял с тебе.15

28 В края на всеки три години отдели всички десетъци от произведенията си през последната година и тури (това) в жилищата си;16

29 и нека левитинът дойде, понеже той няма част и дял с тебе, и пришълецът и сирачето и вдовицата, които са в твоите жилища, и нека ядат и се насищат, за да те благослови Господ, Бог твой, във всяка работа, която ще вършат ръцете ти.17


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 19:27-28, 3 Царств. 18:28

2 Втор. 7:6, 26:18

3 Деян. 10:14

4 Лев. 11:2

5 Втор. 12:15

6 Лев. 11:4

7 Ис. 65:4

8 Лев. 11:9

9 Лев. 11:13

10 Изх. 23:19, 34:26

11 Лев. 27:30, Числ. 18:21

12 Втор. 12:7, Мат. 21:12

13 Мат. 21:12

14 Лев. 10:9, Втор. 27:7

15 Числ. 18:20, 18:24

16 Лев. 27:30

17 Притч. 10:24-25, 2 Кор. 9:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава