Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  15

  1 В седмата година опрощавай.1

  2 Опрощаването пък се състои в това: всеки, който е дал назаем на ближния си, да опрости дълга и да го не дири от ближния си, или от брата си, понеже е прогласено опрощаване заради Господа (твоя Бог);

  3 от чужденец дири, а каквото имаш твое у брата си, опрости му го,

  4 за да няма у тебе сиромах; защото Господ ще те благослови в оная земя, която Господ, Бог твой, ти дава като дял, за да я получиш в наследство,2

  5 стига само да слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и грижливо да изпълняваш всички тия заповеди, които днес ти заповядвам;3

  6 защото Господ, Бог твой, ще те благослови, както ти е говорил, и ти ще даваш назаем на много народи, а сам няма да вземаш назаем; и ще владееш над много народи, а над тебе няма да владеят.4

  7 Ако пък имаш някой брат сиромах в едно от твоите жилища, в земята си, която Господ, Бог твой, ти дава, не ожесточавай сърцето си и не стискай ръката си пред твоя брат сиромах,5

  8 но отвори му ръката си и дай му назаем, колкото му трябва, според нуждата му;6

  9 пази се, да не влезе в сърцето ти беззаконна мисъл: "наближава седмата година, година на опрощаването", и да не би окото ти да стане от това немилостиво спрямо твоя брат сиромах, и ти да му откажеш; защото той ще викне против тебе пред Господа, и ще падне върху ти (голям) грях;7

10 дай му (и заеми му, колкото иска, и колкото му трябва), и кога му даваш, да ти се не свива сърцето, понеже Господ, Бог твой, ще те благослови за това във всичките ти работи и във всичко, що извършват ръцете ти;8

11 защото сиромаси ще има винаги в земята (ти); затова ти и заповядвам: отваряй ръката си за твоя брат, за твоя беден и твоя сиромах в земята ти.9

12 Ако ти се продаде твоят брат, евреин, или еврейка, той трябва шест години да ти бъде роб, а на седмата година го отпусни на свобода;10

13 кога пък го отпущаш на свобода, не отпущай го с празни ръце,11

14 но го дари с нещо от стадата си, от гумното си и от лина си: дай му, с каквото те е благословил Господ, Бог твой;

15 помни, че (и) ти беше роб в Египетската земя, и Господ, Бог твой, те избави, ето защо ти и заповядвам днес това.

16 Каже ли ти пък: "не искам да си изляза от тебе, понеже обичам тебе и дома ти", защото му е добре у тебе,12

17 вземи шило и му промуши ухото на вратата; и той ще ти бъде роб навеки. Тъй постъпвай и с робинята си.

18 Да ти се не види тежко, задето си длъжен да го отпуснеш на свобода, понеже той ти е изработил през шестте години двойно повече, отколкото платен наемник, и Господ, Бог твой, ще те благослови във всичко, каквото и да правиш.

19 Всяко мъжко първородно, което се роди от едрия ти и дребния добитък, посвещавай на Господа, твоя Бог: не работи с първородния си вол и не стрижи първородно от дребния си добитък;13

20 това изяждай ти и челядта ти пред Господа, твоя Бог, всяка година, на мястото, което избере Господ (Бог твой);14

21 ако пък то бъде с недостатък, хромо или сляпо, (или) с друг някой недостатък, не го принасяй в жертва на Господа, твоя Бог,15

22 но в жилищата си го яж; нечист и чист (може да яде), както ще яде сърна и елен;16

23 само кръвта му не яж: изливай я на земята като вода.17


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 21:2, Лев. 25:4, Иер. 34:14

2 Сир. 4:1

3 Втор. 28:1-2

4 Втор. 28:11-12

5 Изх. 22:25, Лев. 25:35, Мат. 5:42

6 Мат. 5:42

7 2 Кор. 6:15

8 Мат. 5:42, Лук. 6:30

9 Мат. 26:11

10 Изх. 21:2, Иер. 34:14

11 Бит. 21:14, 2 Парал. 28:15

12 Изх. 21:5-6

13 Изх. 13:2, 22:30, Числ. 3:13

14 Втор. 12:11

15 Лев. 22:20, Сир. 35:11

16 Втор. 12:15

17 Лев. 3:17, 17:10, Втор. 12:16, 12:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава