Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  16

  1 Наблюдавай месец авив и извършвай Пасха на Господа, твоя Бог, защото в месец авив те изведе Господ, Бог твой, из Египет нощем.1

  2 И коли пасха на Господа, твоя Бог, от дребен и едър добитък, на мястото, което ще избере Господ, за да пребъдва там името Му.2

  3 Не яж с нея квасно: седем дена яж с нея безквасни хлябове, хлябовете на неволята, понеже набързо ти излезе из Египетската земя, за да помниш през всички дни на живота си деня, когато излезе из Египетската земя;3

  4 нищо квасно не бива да имаш при себе си в цялото твое владение през седем дена, и от месото, което си принесъл в жертва вечерта на първия ден, нищо не бива да остане до сутринта.4

  5 Не можеш да колиш пасха в кое и да е в твоите жилища, които Господ, Бог твой, ще ти даде:

  6 а само на онова място, което избере Господ, Бог твой, за да пребъдва там името Му, коли пасха вечер, при залез-слънце, в същото онова време, в което ти излезе из Египет;5

  7 и опечи и изяж на онова място, което избере Господ, Бог твой, а на другия ден можеш да се върнеш и да влезеш в шатрите си.6

  8 Шест дена яж безквасни хлябове, а седмия ден е отдание на празника на Господа, твоя Бог; не върши никаква работа.7

  9 Отброй си седем седмици: почни да броиш седемте седмици, откогато сложиш сърп на жетвата;8

10 тогава празнувай празника Седмици на Господа, твоя Бог, според както ти ръка дава, колкото можеш от това, с което те е благословил Господ, Бог твой;9

11 и весели се пред Господа, твоя Бог, ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът, който е в жилищата ти, и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са среди тебе, на мястото, което избере Господ, Бог твой, за да пребъдва там името Му;10

12 помни, че ти беше роб в Египет, и спазвай и изпълнявай тия наредби.

13 Седем дена празнувай празника Шатри, след като прибереш храната от гумното си и виното от жлеба си;11

14 и весели се в празника си ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са в жилищата ти;12

15 седем дена празнувай за Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ, Бог твой (за да се призовава там името Му); понеже ще те благослови Господ, Бог твой, във всичките ти произведения и във всяка работа на ръцете ти, и ти само ще се веселиш.

16 Три пъти на година всяко мъжко трябва да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той: в празника Безквасници, в празника Седмици и в празника Шатри; и никой не бива да се явява пред Господа с празни ръце,13

17 но всеки с дар в ръка, според благословението на Господа, твоя Бог, каквото ти е дал Той.14

18 Във всичките си жилища, които Господ, Бог твой, ти даде, постави си съдии и надзиратели според колената си, за да съдят народа с праведна сЪдба;15

19 не извъртай закона, не гледай на лице и не взимай дарове, понеже даровете заслепяват очите на мъдрите и изопачават делото на правите;16

20 правда, правда търси, за да бъдеш жив и да завладееш земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

21 Не си посаждай дъбрава от какви и да било дървета при жертвеника на Господа, твоя Бог, който ще си издигнеш;

22 и не си поставяй стълб, понеже това мрази Господ, Бог твой.17


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 12:8, Лев. 23:5, Числ. 9:2

2 Изх. 12:3, Числ. 28:19, Втор. 12:5

3 Изх. 12:14, 12:39

4 Изх. 12:10, 12:20, 2 Парал. 25:1, 25:18

5 Марк. 14:13-14, Лук. 2:41-42, Изх. 12:6

6 Изх. 12:9, 2 Парал. 35:13

7 Изх. 12:15, Лев. 23:8

8 Лев. 23:15, Числ. 28:26, Лук. 6:1

9 Изх. 23:6, 34:22, Втор. 26:2

10 Неем. 8:10

11 Изх. 23:16, Лев. 23:34, 3 Царств. 8:2

12 Неем. 8:10

13 Изх. 23:17, 34:23, Сир. 35:4

14 Тов. 4:8

15 2 Парал. 19:5, Прем. 6:5, Пс. 81:3

16 Изх. 23:8, Лев. 19:15, Втор. 1:17, Притч. 24:23, Сир. 20:29, Иоан 7:24, Иак. 2:1

17 Лев. 26:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава