Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  17

  1 Не принасяй в жертва на Господа, твоя Бог, вол, или овца, която има повреда, или някакъв недостатък, понеже това е гнусота пред Господа, твоя Бог.1

  2 Ако се намери среди тебе в някое от твоите жилища, що Господ, Бог твой, ти дава, мъж или жена, които да сторят зло пред Господа, твоя Бог, като престъпят завета Му,2

  3 па тръгнат и почнат да служат на други богове, и се поклонят тям, или на слънцето, или на месечината, или на всичкото небесно войнство, каквото аз не съм заповядал,3

  4 и ти бъде обадено, и ти чуеш, - то разузнай добре; и ако това е чиста истина, ако е сторена тая гнусота в Израиля, -

  5 изведи оня мъж, или оная жена, които са сторили това зло, при вратата си и ги пребий с камъни, да умрат.

  6 По думите на двама или на трима свидетели осъденият на смърт трябва да умре: не бива да се погубва по думите само на един свидетел;4

  7 първом ръката на свидетелите трябва да падне върху него, за да бъде убит, после ръката на целия народ: тъй изтребвай злото из средата си.5

  8 Ако по някое дело бъде мъчно за тебе да разсъдиш между кръв и кръв, между съд и съд, между удар и удар, и мненията не бъдат съгласни при вратата ти, - стани и възлез на мястото, което избере Господ, Бог твой, (за да бъде призовавано името Му там,)6

  9 и дойди при свещениците левити и при съдията, който се случи в ония дни, попитай ги, и те ще ти кажат, как да разсъдиш;7

10 и постъпи, според както ти кажат на мястото, което избере Господ (Бог твой, за да бъде призовано името Му там), и гледай да изпълниш всичко, на каквото те научат;

11 според закона, на който те научат, и според присъдата, която ти произнесат, постъпи и не се отклонявай ни надясно, ни наляво от онова, що ти кажат те.8

12 А който постъпи тъй дръзко, че не послуша свещеника, който е там на служба пред Господа, твоя Бог, или съдията (който се случи в ония дни), той трябва да умре, - тъй изтребвай злото от Израиля;9

13 и целият народ ще чуе, ще се уплаши, и занапред няма да постъпва дръзко.10

14 Кога дойдеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, и я завладееш, и се заселиш в нея, и кажеш: "ще си поставя цар, както другите околни народи", -11

15 постави си цар, когото Господ, Бог твой, избере; постави си цар измежду братята си; не бива да си поставяш (за цар) чужденец, който не е твой брат.

16 Само да не умножава конете си и да не върне народа в Египет, за да умножи конете си, понеже Господ ви каза: "не се връщайте вече по тоя път";12

17 и да не умножава жените си, за да не се разврати сърцето му, и да не трупа сребро и злато извънмерно.13

18 А когато седне на царския си престол, нека си снеме препис на тоя закон от книгата, която се намира у свещениците левити,14

19 и нека той да бъде у него и нека го чете през целия си живот, за да се научи да се бои от Господа, своя Бог, и да заляга да изпълнява всички думи на тоя закон и тия наредби;15

20 за да се не разгордява сърцето му пред неговите братя, и да се не отклонява от закона ни надясно, ни наляво, за да остане за дълги дни на царството си той и синовете му среди Израиля.16


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 22:20, Втор. 15:21, Мал. 1:8, 1:13

2 Втор. 13:6-7

3 Втор. 4:19, Иер. 8:2

4 Втор. 19:15, Мат. 18:16, Иоан 8:17, 2 Кор. 13:1, Евр. 10:28

5 Втор. 13:9, 1 Кор. 5:13

6 2 Парал. 19:10

7 2 Парал. 19:8, 19:11, Мал. 2:7, Мат. 23:3

8 Втор. 5:32, 28:14

9 3 Царств. 18:26

10 Втор. 13:11, 19:20, Рим. 13:14

11 1 Царств. 8:5, Ос. 13:10, Деян. 13:21

12 1 Царств. 10:25, 3 Царств. 4:26, 10:28

13 2 Царств. 5:13

14 3 Царств. 1:13

15 Пс. 118:12, 118:24, Мат. 5:19

16 Пс. 130:2, Иис. Нав. 1:7-8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава