Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  18

  1 За свещениците левити, за цялото коляно Левиево, няма да има част и дял с Израиля: те трябва да се хранят от жертвите за Господа и от Неговата част;1

  2 дял за него няма да има между братята му: Сам Господ е негов дял, както му Той говори.

  3 Ето какво трябва да бъде отредено за свещениците от народа, от ония, които принасят в жертва волове или овци: трябва да се дава на свещеника плешката, челюстите и кормината;

  4 давай му тъй също начатъка от житото си, от виното си и елея си, и първата вълна от овците си,2

  5 понеже Господ, Бог твой, го избра от всички твои колена да предстои (пред Господа, твоя Бог), да служи (и благославя) в името на Господа, той и синовете му през всички дни.

  6 И ако левитин дойде из някое от твоите жилища, из цялата земя на Израилевите (синове), дето той е живял, и по желание на душата си дойде на мястото, което избере Господ,

  7 и почне да служи в името на Господа, своя Бог, както и всички негови братя левити, които стоят там пред Господа,

  8 нека те се ползуват с еднаква част, освен полученото от продажбата на бащиния имот.

  9 Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи;3

10 не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник,

11 омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви;4

12 защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти.

13 Бъди непорочен пред Господа, твоя Бог;

14 защото тия народи, които ти изгонваш, слушат гадателите и предсказвачите, а това Господ, Бог твой, не ти е дал.

15 Господ, Бог твой, ще ти издигне Пророк изсред тебе, от твоите братя, като мене, - Него слушайте, -5

16 понеже ти моли Господа, твоя Бог, при Хорив в деня на събранието, думайки: да не чуя занапред гласа на Господа, моя Бог, и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра.6

17 И рече ми Господ: добро е това, що (ти) са казали;

18 Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, какъвто си ти, ще вложа думите Си в устата Му, и Той ще им говори всичко, що Му Аз заповядам;7

19 а който не послуша думите Ми, които (Оня Пророк) ще говори от Мое име, от него ще диря сметка.8

20 Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк да бъде погубен.9

21 Но ще кажеш в сърцето си: как ще узнаем думите, които Господ не е говорил?10

22 Ето как ще узнаете: ако пророкът говори от името на Господа, и думите му се не сбъднат и не изпълнят, то Господ не е говорил тия думи, а ги е говорил пророкът по своя дързост - и не бой се от него.11


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 18:20, Втор. 10:9, 1 Кор. 9:13

2 Неем. 10:37, Иез. 44:30

3 Лев. 18:26, Втор. 12:30

4 Лев. 20:27, 1 Царств. 28:7

5 Деян. 3:22, 7:37

6 Изх. 20:19, Евр. 12:18-20

7 Иоан 1:45, 6:14

8 4 Царств. 2:24, Иоан 12:48

9 Втор. 13:5, Иер. 14:14

10 23:31

11 Иер. 28:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава