Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  19

  1 Кога Господ, Бог твой, изтреби народите, земята на които ти дава Господ, Бог твой, и ти я наследиш след тях и се заселиш в градовете им и къщите им,

  2 тогава отдели си три града всред земята си, която Господ, Бог твой, ти дава да я владееш;1

  3 направи си път и раздели на три части всичката си земя, която Господ, Бог твой, ти дава за дял; те да служат убежище за всеки убиец.

  4 А ето какъв убиец може да забегне там и да си остане жив: който убие ближния си без умисъл, без да му е бил враг вчера, ни завчера;2

  5 който отиде с другаря си в гората да сече дърва, и замахне ръката му с брадвата, за да отсече дърво, и отскочи желязото от топоришката, улучи другаря му, и той умре, - такъв нека забегне в един от ония градове, за да остане жив,

  6 да не би отмъстителят за кръв с кипнало сърце да погне убиеца и да го настигне, ако пътят бъде дълъг, и го убие, а пък той не бива да се осъжда на смърт, понеже не му е бил враг вчера, ни завчера;3

  7 затова ти и дадох заповед, като казах: отдели си три града.4

  8 Кога пък Господ, Бог твой, разшири твоите граници, както бе се клел на отците ти, и ти даде всичката земя, която бе обещал на отците ти,5

  9 ако залягаш да изпълняваш всички тия заповеди, които днес ти заповядвам, да обичаш Господа, твоя Бог, и вървиш по Неговите пътища през всички дни, - тогава към тия три града прибави още три града,6

10 за да се не пролива невинна кръв всред земята ти, която ти дава Господ, Бог твой, за дял, и да няма върху тебе (вина) за кръв.

11 Но ако някой (среди тебе) бъде враг на ближния си и го причака, и се спусне върху него и го бие тъй, че умре, и забегне в един от ония градове,7

12 стареите на града му да пратят, да го вземат оттам и да го предадат в ръцете на отмъстителя за кръвта, за да умре.8

13 Да го не пощади окото ти; измий от Израиля кръвта на невинния, и ще ти бъде добре.9

14 Не преместяй междата на ближния си, поставена от прадедите в твоя дял, що ти се е паднал в земята, която Господ, Бог твой, ти дава да владееш.10

15 Не е достатъчно един свидетел против някого в някоя вина, и в какво да е престъпление или в някой грях, с който той съгреши: при думите на двама свидетели, или при думите на трима свидетели става (всяко) дело.11

16 Ако против някого излезе несправедлив свидетел, като го обвинява в престъпление,

17 нека и двоицата, които се съдят, предстанат пред Господа, пред свещениците и пред съдиите, които ще се случат през ония дни;12

18 съдиите са длъжни добре да изследват, и ако оня свидетел е лъжлив свидетел, лъжливо свидетелствува против брата си,

19 направете му това, каквото е бил намислил да направи на брата си: тъй изтребвай злото от средата си.13

20 И другите ще чуят, и ще се уплашат, и няма занапред да правят такова зло среди тебе.14

21 Да (го) не пощади окото ти: душа за душа, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога. (Каквато вреда някой направи на ближния си, със същото да му се отплати.)15


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 21:13, Числ. 35:10-11, Втор. 4:41, Иис. Нав. 20:2

2 Числ. 35:22

3 Числ. 35:12

4 Иис. Нав. 20:7

5 Бит. 28:14, Втор. 12:20

6 Иис. Нав. 20:8

7 Числ. 35:20

8 Числ. 35:19, 35:21, 2 Царств. 14:7

9 Втор. 13:8, 3 Царств. 2:31

10 Втор. 27:17, Притч. 22:28, Ос. 5:10

11 Числ. 35:30, Втор. 17:6, Мат. 18:16, Иоан 8:17, 2 Кор. 13:1

12 Втор. 17:9

13 Притч. 19:5, 1 Кор. 5:13

14 Втор. 13:11, 17:13

15 Изх. 21:24, Лев. 24:20, Мат. 5:38

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава