Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  22

  1 Кога видиш вола на брата си или овцата му загубени, не ги оставяй, а ги закарай на брата си;1

  2 ако пък не бъде близо до тебе брат ти, или го не знаеш, прибери ги у дома си, и нека стоят у тебе, докато брат ти ги потърси, и тогава му ги върни;

  3 тъй постъпвай с осела му, тъй постъпвай с дрехите му, тъй постъпвай с всяка изгубена вещ на брата си, която той изгуби, а ти я намериш: от това не бива да се отклоняваш.

  4 Кога видиш осела на брата си или вола му, паднали на пътя, не ги оставяй, а ги дигни с него наедно.2

  5 Жена не бива да носи мъжки дрехи, и мъж не бива да се облича в женско облекло: всеки, който прави това, гнусен е пред Господа, твоя Бог.

  6 Ако ти намериш по пътя си птиче гнездо на някое дърво или на земята, с птиченца или яйца, и майката седи на птиченцата или на яйцата, не вземай майката наедно с малките:3

  7 майката пусни, а малките вземи, за да ти бъде добре, и да ти се продължат дните.

  8 Кога градиш нова къща, направи около покрива си ограда, за да не би ако падне някой от нея, да навлечеш кръв върху къщата си.4

  9 Не засявай лозето си с два рода семена, за да не предадеш на заклятие рожбата от семената, които ти ще посееш и плода на лозето (си).5

10 Не ори с вол и осел наедно.

11 Не обличай дреха, тъкана смесено от вълна и лен наедно.6

12 Направи си ресни в четирите краища на наметалото си, с което се намяташ.7

13 Ако някой вземе жена, и влезе при нея, и я намрази,

14 па я набедява в порочни дела и пусне лоши думи за нея, и каже: "взех тая жена, влязох при нея, и не я намерих девица",

15 то бащата на момата и майка й нека вземат и изнесат девствените белези на момата пред градските стареи при портите;

16 и бащата на момата да каже на стареите: дадох дъщеря си за жена на тоя човек, а (сега) той я намрази,

17 и ето, набедява (я) в порочни дела, като казва: "не намерих дъщеря ти девица"; но ето девствените белези на дъщеря ми. И да разгънат долната дреха пред градските стареи.

18 Тогава градските стареи да уловят мъжа и да го накажат,

19 и да го глобят със сто сикли сребро, което да дадат на моминия баща, задето оня е пуснал лоши думи за израилска девица; тя пък да си остане негова жена, и той да не може да се разведе с нея през цял живот.

20 Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица,

21 то нека доведат момата при вратата на бащината й къща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, понеже е извършила срамно нещо у Израиля, като е блудствувала в бащината си къща: тъй изтребвай злото изсред себе си.8

22 Ако някой се хване да лежи с омъжена жена, то и двамата да се предадат на смърт: и мъжът, който е лежал с жената, и жената: тъй изтребвай злото от Израиля.9

23 Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и някой я срещне в града и легне с нея,

24 то и двамата доведете при вратата на оня град и ги пребийте с камъни до смърт: момата, задето не е викала в града, а мъжът, задето е опорочил жената на ближния си: тъй изтребвай злото изсред себе си.10

25 Ако пък някой срещне на полето мома сгодена, па я хване и легне с нея, да бъде погубен само мъжът, който е лежал с нея,

26 а на момата недей прави нищо; у момата няма грях за смърт: това е едно и същото, като някой да станеше върху ближния си и да го убиеше;11

27 защото той я срещнал на полето, та сгодената мома и да е викала, не е имало кой да я спаси.

28 Ако някой срещне девица несгодена, па я хване и легне с нея и ги заварят, -12

29 то оня, който е лежал с нея, трябва да даде на моминия баща петдесет (сикли) сребро, а тя да бъде негова жена, понеже той я опорочил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.

30 Никой не трябва да взема жената на баща си и да открива края на бащината си завивка.13


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 23:4

2 Мат. 12:11, Лук. 14:5

3 Притч. 12:10

4 Съд. 16:27

5 Лев. 19:19

6 Лев. 19:19

7 Числ. 15:38, Мат. 23:5

8 Бит. 34:7, Иис. Нав. 7:15, 1 Кор. 5:13

9 Лев. 20:10, Иоан 8:4-5

10 1 Кор. 5:13

11 21:22

12 Изх. 22:16

13 Бит. 35:22, Лев. 18:8, Иез. 22:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава