Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  24

  1 Ако някой вземе жена и й стане мъж, но тя не добие благоволение в очите му, понеже той намира в нея нещо противно, и й напише разводно писмо, даде й го в ръце, и я изпрати от къщата си,1

  2 и тя излезе от къщата му, па отиде и се омъжи за другиго,

  3 но и тоя мъж я намрази и й напише разводно писмо, даде й го в ръце, и я изпрати от къщата си, или пък тоя последният мъж, който я е взел за жена, умре, -

  4 то първият й мъж, който я бе напуснал, не може пак да я вземе за жена, след като тя е осквернена, понеже това е гнусно пред Господа (твоя Бог); не мърси земята, която ти даде Господ, Бог твой, за дял.2

  5 Кога някой наскоро се е женил, да не отива на война, и не бива да му се възлага нищо; нека той остава свободен у дома си през цяла година и да весели жена си, която е взел.3

  6 Никой не бива да вземе в залог и горния и долния мелнични камъни, понеже такъв взема душа в залог.

  7 Ако се хване някой да е откраднал някого от братята си, от Израилевите синове, и го е поробил и продал, такъв крадец трябва да бъде предаден на смърт: тъй изтребвай злото изсред себе си.4

  8 Гледай при болестта проказа да пазиш грижливо и да изпълняваш целия (закон), на който ще ви научат свещениците левити; изпълнявай грижливо, що съм им заповядал;5

  9 помни, какво Господ, Бог твой, направи на Мариам по пътя, когато бяхте излезли от Египет.6

10 Кога заемеш на ближния си нещо, не отивай при него у дома му, за да вземеш от него залог,

11 а почакай вън, и оня, комуто си дал назаем, ще ти изнесе залога си вън;

12 ако пък той бъде сиромах, недей си ляга да спиш със залога му:7

13 върни му залога при залез-слънце, за да легне да спи с дрехата си и да те благославя; това ще ти се сметне за праведност пред Господа, твоя Бог.8

14 Не онеправдавай бедния и сиромах наемник от твоите братя или пришълци, които са в земята ти, в жилищата ти;

15 предай му заплатата в същия ден, преди слънце да залезе, понеже той е беден, и душата му я ожида, та да не викне против тебе към Господа, и да не легне грях върху тебе.9

16 Бащите да не бъдат наказвани със смърт за децата, и децата да не бъдат наказани със смърт за бащите; всеки да бъде наказван със смърт за своя грях.10

17 Не изопачавай сЪдбата на пришълец, сирак (и вдовица), и от вдовица не вземай дреха в залог;11

18 помни, че и ти беше роб в Египет, и Господ (Бог твой) те освободи оттам: затуй ти и заповядвам да правиш това.

19 Кога жънеш на нивата си и забравиш сноп на нивата, не се връщай да го вземеш: нека остане за пришълец, (сиромах) сирак и вдовица, за да те благослови Господ, Бог твой, във всички работи на ръцете ти.12

20 Кога береш маслините си, не дообирай клоните: нека остане за пришълец, сирак и вдовица. (Помни, че ти беше роб в Египетската земя; затуй ти и заповядвам да правиш това.)

21 Кога береш лозето си, не дообирай това, що остане след тебе: нека остане за пришълец, сирак и вдовица;

22 и помни, че ти беше роб в Египетската земя: затуй ти и заповядвам да правиш това.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 5:31, 19:7-8, Марк. 10:4, Лук. 16:18, 1 Кор. 7:10

2 Иер. 3:1

3 Втор. 20:7

4 Изх. 21:16, 1 Тим. 1:10, 1 Кор. 5:13

5 Лев. 13:8, 14:3

6 Числ. 12:10

7 Ам. 2:8

8 Изх. 22:26, Иез. 33:15

9 Лев. 19:13, Тов. 4:14, Сир. 34:22

10 4 Царств. 14:6, 2 Парал. 25:4, Иез. 18:20

11 Изх. 22:21, Лев. 19:33, Пс. 81:3

12 Лев. 23:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава