Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  27

  1 Тогава Моисей със старейшините на Израилевите (синове) заповяда на народа, като каза: изпълнявайте всички заповеди, които ви заповядвам днес.

  2 И кога преминеш отвъд Иордан в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, постави си големи камъни и ги измажи с вар;1

  3 и напиши на тия (камъни) всички думи на тоя закон, кога преминеш (Иордан), за да влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, в земята, дето тече мед и мляко, както ти бе говорил Господ, Бог на твоите отци.2

  4 Кога преминете Иордан, поставете ония камъни, както ви заповядвам днес, на планина Гевал и ги измажете с вар;

  5 и съгради там жертвеник на Господа, твоя Бог, жертвеник от камъни, без да допреш до тях желязо;3

  6 жертвеника на Господа, твоя Бог, съгради от цели камъни, и възнасяй върху него всесъжение на Господа, твоя Бог,

  7 и принасяй мирни жертви, и яж (и се насищай) там, и весели се пред Господа, твоя Бог;4

  8 и върху тия камъни напиши твърде ясно всички думи на тоя закон.

  9 Тогава Моисей със свещениците левити рече към целия Израил, думайки: внимавай и слушай, Израилю: ти днес стана народ на Господа, твоя Бог.5

10 И тъй, слушай гласа на Господа, твоя Бог, и изпълнявай (всички) Негови заповеди и наредби, които ти заповядвам днес.6

11 В същия ден заповяда Моисей на народа, като каза:

12 кога преминете Иордан, тия трябва да застанат на планина Гаризим, за да благословят народа: Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Иосиф и Вениамин;7

13 а тия трябва да застанат на планина Гевал, за да изрекат проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.

14 Левитите да възвестят и кажат на всички израилтяни с висок глас:

15 проклет да е, който направи издялан или излят кумир, гнусота пред Господа, работа на художнически ръце, и го тури в тайно място! Целият народ да се обади и каже: амин.8

16 Проклет да е, който хули баща си или майка си! И целият народ да каже: амин.9

17 Проклет да е, който отместя междата на ближния си! И целият народ да каже: амин.10

18 Проклет да е, който отбива слепия от пътя! И целият народ да каже: амин.

19 Проклет да е, който криво съди пришълец, сираче и вдовица! И целият народ да каже: амин.11

20 Проклет да е, който легне с жената на баща си, защото той е открил края на бащината си завивка! И целият народ да каже: амин.12

21 Проклет да е, който легне с какъв и да било добитък! И целият народ да каже: амин.13

22 Проклет да е, който легне със сестра си, с бащина си дъщеря, или с майчина си дъщеря! И целият народ да каже: амин.14

23 Проклет да е, който легне с тъща си! И целият народ да каже: амин. (Проклет да е, който легне със сестрата на жена си! И целият народ да каже: амин.)15

24 Проклет да е, който убива тайно ближния си! И целият народ да каже: амин.16

25 Проклет да е, който взема подкуп, за да погуби душа и да пролее кръв невинна! И целият народ да каже: амин.17

26 Проклет да е (всеки), който не изпълни (всички) думи на тоя закон и не постъпи според тях! И целият народ да каже: амин.18


Предишна глава Следваща глава


1 Иис. Нав. 3:17

2 Иис. Нав. 8:32, Изх. 3:8, Втор. 26:9

3 Изх. 20:25, Иис. Нав. 8:31

4 Втор. 14:26

5 Втор. 26:18

6 Втор. 26:17, 28:1

7 Втор. 11:29

8 Дан. 9:11

9 Изх. 21:17, Лев. 20:9, Притч. 20:20

10 Втор. 19:14

11 Изх. 22:21, Лев. 19:33-34, Иер. 5:28

12 Лев. 18:1, 20:11, Иез. 22:10

13 Изх. 22:19, Лев. 18:23

14 Лев. 18:9

15 Бит. 38:18, Лев. 18:15

16 Бит. 9:6, Изх. 21:12, Лев. 24:17

17 Изх. 23:8

18 Гал. 3:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава