Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  28

  1 След като преминете (отвъд Иордан, в земята, която Господ, Бог ваш, ви дава), ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и грижливо изпълняваш всичките му заповеди, които ти заповядвам днес, то Господ, Бог твой, ще те постави по-горе от всички народи на земята;1

  2 и ще слязат върху тебе всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог.2

  3 Благословен ще бъдеш в града и благословен на полето.3

  4 Благословен ще бъде плодът на твоята утроба, и плодът на земята ти, и плодът на добитъка ти, и плодът на воловете ти, и плодът на овците ти.

  5 Благословени ще бъдат твоите житници и клетове.

  6 Благословен ще бъдеш, кога влизаш, и благословен - кога излизаш.4

  7 Господ ще порази отпреде ти твоите врагове, които въстават против тебе; по един път ще нахлуят те против тебе, а по седем пътища ще побягнат от тебе.5

  8 Господ ще ти прати благословение върху твоите житници и върху всяка работа на твоите ръце; и ще те благослови на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.6

  9 Господ (Бог твой) ще те постави за Свой свет народ, както бе се клел на тебе (и на отците ти), ако спазваш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш по пътищата Му;7

10 тогава ще видят всички народи на земята, че името на Господа (твоя Бог) е дадено на тебе, и ще се уплашат от тебе.8

11 И Господ (Бог твой) ще ти даде изобилие във всички блага, в плода на твоята утроба, в плода на добитъка ти и в плода на нивите ти на земята, за която Господ бе се клел на твоите отци да ти даде.9

12 Господ ще ти отвори добрата Си съкровищница, небето, за да дава то навреме дъжд на земята ти и да благославя всички работи на ръцете ти: и ще даваш назаем на много народи, а сам не ще вземаш назаем (и ще владееш над много народи, а те над тебе не ще владеят).10

13 Господ (Бог твой) ще те направи глава, а не опашка, и ще бъдеш само на високо, а не на ниско, ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог, които ти заповядвам днес да пазиш и изпълняваш,

14 и ако не отстъпиш от всички думи, които ти заповядвам днес, ни надясно, ни наляво, и не тръгнеш подир други богове да им служиш.11

15 Ако пък не слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и не залягаш да изпълняваш всички Негови заповеди и наредби, които ти заповядвам днес, ще дойдат върху тебе и ще те сполетят всички тия проклятия.12

16 Проклет (ще бъдеш) в града и проклет (ще бъдеш) на полето.

17 Проклети (ще бъдат) твоите житници и твоите клетове.

18 Проклет (ще бъде) плодът на утробата ти и плодът на земята ти, плодът на воловете ти и плодът на овците ти.

19 Проклет (ще бъдеш), кога влизаш, и проклет, кога излизаш.

20 Господ ще прати върху ти проклятие, размирие и злополука във всяка работа на ръцете ти, каквато и да вършиш, докле бъдеш изтребен, - и ти скоро ще загинеш заради злите си дела, защото си Ме оставил.13

21 Господ ще напрати върху ти мор, докле те изтреби от земята, в която отиваш да я владееш.14

22 Ще те порази Господ с изтощение и огница, с треска и възпаление, със суша, горещ вятър и главня по житата, и те ще те преследват, докато загинеш.15

23 И небето над главата ти ще стане на мед, а земята под тебе - на желязо;16

24 вместо дъжд Господ ще даде на земята ти пепел, и прах от небето ще пада, ще пада върху теб, (докле те погуби и) докле бъдеш изтребен.

25 Господ ще те предаде на враговете ти, за да те поразят; по един път ще излезеш против тях, а по седем пътища ще побегнеш от тях; и ще бъдеш разпилян по всички земни царства.17

26 Твоите трупове ще станат храна на всички птици небесни и на зверовете, и не ще има кой да ги пропъди.18

27 Ще те порази Господ с египетска проказа, хеморои, краста и сърбеж, от които не ще можеш да се изцериш;

28 ще те порази Господ с лудост, слепота и вцепеняване на сърцето.19

29 И ще ходиш пипнешком по пладне, както слепец ходи пипнешком в тъмнина, не ще имаш сполука в пътищата си, и ще бъдеш всеки ден притесняван и ограбван, и не ще има кой да те защити.20

30 За жена ще се сгодиш, и друг ще спи с нея; къща ще съградиш, и не ще живееш в нея; лозе ще насадиш, и не ще го обереш.21

31 Вола ти пред тебе ще заколят, и не ще го ядеш; осела ти ще отнемат, и не ще ти го върнат; овците ти ще бъдат дадени на враговете ти и не ще има кой да те защити.

32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ; очите ти ще гледат и всеки ден ще чезнат за тях, и не ще имаш сила в ръцете си.

33 Плодовете на земята ти и всичкия ти труд ще яде народ, който ти не знаеш: и ще бъдеш само притесняван и измъчван през всички дни.22

34 И ще полудееш от това, което видят очите ти.

35 Ще те порази Господ с лоша проказа в коленете и пищялите, от която не ще можеш се изцери, от стъпалото на ногата ти до самото теме (на главата) ти.23

36 Господ ще отведе тебе и царя ти, когото ще си поставиш, при народ, който не си знаел ни ти, нито отците ти, и там ще служиш на други богове, дървени и каменни;24

37 и ще станеш за чудо, приказ и гавра на всички народи, при които Господ (Бог) те отведи.25

38 Много семе ще хвърлиш в нивата, а малко ще събереш, защото ще го изядат скакалци.26

39 Лозя ще садиш и работиш, а вино няма да пиеш и няма да (ги) береш, защото червей ще ги изпояде.

40 Маслини ще имаш във всичките си предели, но с дървено масло няма да се помажеш, понеже маслините ти ще окапят.27

41 Синове и дъщери ще родиш, но те няма да останат при тебе, защото в плен ще отидат.28

42 Всички твои дървета и плодовете на земята ти главня ще погуби.

43 Пришълецът, който е среди тебе, ще се издига над тебе по-високо и по-високо, а ти ще се спущаш по-ниско и по-ниско;

44 той ще ти дава назаем, а ти няма да му даваш назаем; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45 Ще дойдат върху ти всички тия клетви, ще те гонят и ще те стигнат, докле бъдеш погубен, задето не послуша гласа на Господа, твоя Бог, и не спази Неговите заповеди и наредби, които бе ти заповядал;

46 те ще бъдат върху тебе и твоето потомство личба и чудо довека.

47 Задето ти не служи на Господа, твоя Бог, с весело и радо сърце, при изобилие от всичко,29

48 ти ще служиш на врага си, когото ще ти напрати Господ (Бог твой) в глад и жажда, в голота и във всякаква оскъда; той ще надене на шията ти железен хомот, докато те смаже.30

49 Ще прати Господ против тебе народ отдалеч, от край-земя; като орел ще се спусне народ, чийто език ти не разбираш,31

50 народ безсрамен, който не ще ни старо да почете, ни младо да пожали;32

51 и ще изпояде той плода от добитъка ти и плода от земята ти, докле те разори, тъй че не ще ти остави ни жито, ни вино, ни елей, ни плода от говедата ти, нито плода от овците ти, докле те не погуби;

52 и ще те обсажда във всички твои градове, докле разруши в цялата ти земя твоите високи и яки стени, на които ти се надяваш; и ще те обсажда във всичките ти градове по цялата ти земя, която Господ, Бог твой, ти даде.33

53 В оная обсада и стеснение, в които твоят враг ще те постави, ти ще ядеш плода на утробата си, плътта на синовете и дъщерите си, които Господ, Бог твой, ти е дал.34

54 Изнеженият мъж, който е живял между вас в голям разкош, с безжалостно око ще гледа на брата си, на обичната си жена и на другите си деца, които биха му останали,

55 и не ще даде нито на едного от тях плът от децата си, които той ще яде, защото не ще му остане нищо друго в обсадата и в стеснението, в което ще те постави врагът ти във всички твои градове.

56 (Жена,) изтънчена и изнежена между вас, която от разкош и изнеженост никога с нога не е стъпала на земята, с безжалостно око ще гледа на обичния си мъж, на сина си, дъщеря си,

57 и няма да им даде последъка, който излиза измежду нозете й, и децата, които би родила; защото, при оскъдата на всичко, тя ще ги яде тайно, в обсадата и стеснението, в което ще те стесни врагът ти в твоите градове.

58 Ако не залягаш да изпълняваш всички думи на тоя закон, писани в тая книга, и се не боиш от това славно и страшно име на Господа, твоя Бог,35

59 Господ ще порази тебе и твоето потомство с необикновени порази, с порази големи и трайни, и с болести лоши и трайни;36

60 и ще навлече върху тебе всички (лоши) порази египетски, от които се боеше, и те ще прилепнат на тебе;

61 и всяка болест и всяка пораза, ненаписана (и всяка написана) в книгата на тоя закон, Господ ще напрати върху тебе, докле бъдеш изтребен;

62 и ще останете малцина вие, които по множество бяхте колкото звездите небесни, понеже не слушахте гласа на Господа, вашия Бог.37

63 И както Господ се радваше, когато ви правеше добро и ви умножаваше, тъй ще се радва Господ, когато ще ви погубва и изтребява, и ще бъдете изгонени от земята, в която ти отиваш, за да я владееш.38

64 И ще те разпилее Господ (Бог твой) по всички народи, от край-земя до край-земя, и там ще служиш на други богове, които не си знаел нито ти, нито отците ти, на дърво и на камък ще служиш.39

65 Но и между тия народи няма да се успокоиш, нито ще има място, дето да стъпи ногата ти, и там Господ ще направи сърцето ти да трепери, очите ти да чезнат и душата ти да гине;

66 животът ти ще виси пред тебе, ще трепериш денем и нощем и няма да бъдеш уверен за живота си;40

67 от трепета на сърцето си, който ще те обхване, и от това, което ще виждат очите ти, сутрин ще казваш: "о, дано да се мръкнеше!" а вечер ще казваш: "о, дано да се съмнеше!"

68 И Господ ще те върне в Египет на кораби по оня път, за който ти казах: "ти няма вече да го видиш"; и там ще се продавате на враговете си като роби и робини, и не ще има кой да ви купи.41


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 26:3

2 Втор. 11:20, 14:29, 23:20

3 Втор. 30:9

4 Пс. 120:8

5 Лев. 26:7

6 Лев. 25:21, Втор. 15:10

7 Втор. 7:6, 29:13

8 Ис. 43:7, Иер. 14:9, 15:16

9 Втор. 30:9

10 Лев. 26:4, Втор. 14:29, 15:6

11 Втор. 5:32, 8:19, Иис. Нав. 1:7

12 Лев. 26:14, Плач Иер. 2:17, Дан. 9:11, Мал. 2:2, Варух 2:10

13 Съд. 2:15

14 Лев. 26:16, Иез. 14:21

15 3 Царств. 8:37, 17:1

16 Лев. 26:19

17 Лев. 26:17, 2 Парал. 29:8, Иер. 15:4

18 Иер. 7:33

19 Рим. 1:28

20 Иов 5:14, Ис. 59:10

21 2 Царств. 12:11, Иер. 6:12, Лев. 26:16

22 Съд. 6:3, Иер. 5:17

23 Ис. 1:6

24 Втор. 4:28

25 3 Царств. 9:7, Иер. 24:9, Иез. 5:15

26 Мих. 6:15, Аг. 1:6

27 Иоил 1:10

28 Ос. 9:12

29 Втор. 31:20, 32:15, Неем. 9:26

30 Иер. 28:14, Плач Иер. 5:8

31 Иер. 5:15, Ос. 8:1, Ис. 33:19

32 Плач Иер. 5:12, Дан. 8:23

33 Лук. 19:43

34 Лев. 26:29, 4 Царств. 6:28-29, Плач Иер. 2:20

35 Иак. 2:10

36 Иез. 8:5, Втор. 7:15

37 Втор. 4:24, 10:22

38 Ис. 1:24, Соф. 3:17, Притч. 1:26

39 Втор. 4:27, Неем. 1:8, Иер. 9:16

40 Зах. 12:10, Откр. 1:7, Пс. 21:16

41 Ос. 9:3, Втор. 17:16, Иер. 17:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава