Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  3

  1 И обърнахме се оттам и вървяхме към Васан, и излезе на бой срещу нас васанският цар Ог с целия си народ, при Едрея.1

  2 И рече ми Господ: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръката ти него и целия му народ и цялата му земя, и ти ще сториш с него тъй, както стори с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон.2

  3 И Господ, Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив.3

  4 Тогава превзехме всичките му градове, та не остана град, който да не бяхме превзели от тях: шейсет града, цялата област Аргов, царството на Ога васански.

  5 Всички тия градове бяха укрепени с високи стени, порти и заворници, освен твърде многото неукрепени градове.

  6 И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата;4

  7 а всичкия добитък и плячките от градовете разграбихме.5

  8 И тогава превзехме от ръцете на двамата аморейски царе земята отсам Иордан, от поток Арнон до планина Ермон, -6

  9 сидонци казват на Ермон Сирион, а аморейци го наричат Сенир, -7

10 всички градове на равнината, цял Галаад и цял Васан до Салха и Едрея, градове от царството на Ога васански;

11 защото само васанският цар Ог оставаше от рефаими. Ето, одърът му беше железен одър, и сега е в Рава, у Амоновите синове: дълъг девет лакти, а широк - четири лакти, мъжки лакти.8

12 Тогава превзехме тая земя, като почнеш от Ароир, който е при поток Арнон; а половината от планина Галаад с градовете й предадох на Рувимовото и Гадовото колена;9

13 остатъкът пък от Галаад и цял Васан, царството на Ога, предадох на половината Манасиево коляно, цялата област Аргов, с цял Васан. (Тя се нарича земя на рефаими.)

14 Иаир, Манасиев син, превзе цялата област Аргов до пределите Гесурски и Маахски, и нарече Васан, по своето име, Иаирови селища, както и доднес;10

15 на Махира дадох Галаад;11

16 а на коляното Рувимово и Гадово дадох от Галаад до поток Арнон, земята между потока и предела, до поток Иавок, предела на Амоновите синове,12

17 тъй също равнината и Иордан, който е и предел, от Кинерет до морето на равнината, Солено море, при полите на планина Фасга към изток.13

18 Тогава ви дадох и заповед, думайки: Господ, Бог ваш, ви даде да владеете тая земя; всички способни за война, след като се въоръжите, вървете пред братята си, Израилевите синове;14

19 само жените ви, децата ви и добитъкът ви (понеже зная, че имате много добитък), нека останат в градовете ви, които съм ви дал,15

20 докле Господ (Бог) не даде покой на вашите братя, както на вас, и докле и те не наследят земята, която Господ, Бог ваш, им дава отвъд Иордан; тогава завърнете се всякой в своето наследие, което съм ви дал.

21 А на Иисуса заповядах в онова време, думайки: очите ти видяха всичко, което Господ, Бог ваш, стори с тия двама царе; същото ще стори Господ и с всички царства, през които ще минаваш;16

22 не бойте се от тях, защото Господ, Бог ваш, Сам се сражава за вас.17

23 И молих се Господу в онова време, думайки:

24 Владико Господи, Ти почна да показваш на Твоя раб величието Си (и силата Си) и крепката Си ръка (и високата мишца); та има ли някой бог на небето, или на земята, който би могъл да прави такива дела, като Твоите, и с такава мощ, като Твоята?18

25 Дай ми да мина и да видя оная хубава земя отвъд Иордан и оная прекрасна планинска страна и Ливан.19

26 Но Господ ми беше гневен заради вас и ме не послуша, и ми рече Господ: стига, занапред да ми не говориш вече за това;20

27 възлез навръх Фасга и дигни очи към морето и към север, към юг и към изток, погледни с очи, защото няма да преминеш този Иордан;21

28 и дай на Иисуса наставление, подкрепи го и го утвърди: защото той ще предвожда тоя народ и той ще им подели на дялове земята (цяла), на която ти ще погледнеш.22

29 И спряхме се в долината срещу Бет-Фегор.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 21:33, Втор. 29:7

2 Числ. 21:24, 21:34

3 Числ. 21:35

4 Втор. 2:34-35, 20:16

5 Втор. 20:14

6 Числ. 34:7

7 Иез. 27:5

8 Числ. 21:31, 21:33, Иис. Нав. 12:13, 2 Царств. 12:26

9 Числ. 32:33

10 Числ. 32:41, 3 Царств. 4:13, 2 Царств. 10:6

11 Бит. 50:23, Числ. 32:39

12 Бит. 32:22

13 Числ. 34:11-12, Иис. Нав. 12:3

14 Числ. 32:17, 32:20, 32:29

15 Числ. 32:1

16 Числ. 27:18, 27:22-23

17 Изх. 14:14, 14:25, Втор. 1:30, Иис. Нав. 23:10

18 3 Царств. 8:42, Пс. 67:8, 88:7

19 3 Царств. 4:33

20 Втор. 1:37, 4:21

21 Втор. 31:2

22 Втор. 1:38, Иис. Нав. 1:6, 14:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава