Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  32

  1 Внимавай, небе, аз ще говоря; и слушай, земьо, думите на устата ми.1

  2 Да се разлее като дъжд учението ми, като роса речта ми, като дребен дъждец по злакове, като проливен дъжд по трева!2

  3 Името Господне ще прославя; въздайте слава на нашия Бог!3

  4 Той е твърдиня; делата Му са съвършени, и всичките Му пътища са праведни; Бог е верен, и неправда няма (в Него); Той е праведен и истинен;4

  5 но те се развратиха пред Него, те не са Негови деца поради пороците си; род опърничав и развратен.5

  6 Това ли въздаваш Господу, народе глупав и несмислен? Не е ли Той твой Отец, Който те усвои, създаде те и те уреди?6

  7 Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения; попитай баща си - и той ще ти обади, старците си - и те ще ти кажат.7

  8 Когато Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете човешки, тогава тури граници между народите по броя на синовете Израилеви8;9

  9 защото част на Господа е Неговият народ; Иаков е Негов наследствен дял.10

10 Той го намери в пустиня, в тъжна и дива степ, закриляше го, грижеше се за него, пазеше го като зеницата на окото Си;11

11 както орелът извиква пилците си от гнездото, дига се над тях, простира крилете си, взема ги и ги носи на перата си,12

12 тъй Господ Сам го води, и нямаше с Него чужди бог.13

13 Той го възкачи на земната височина, храни го с полски плодове и го кърми с мед из камък и дървено масло от твърда скала,14

14 с краве масло и овче мляко, и с тлъстина от агнета и васански овни и от козли, и с отбор жито, и ти пи вино, кръв от грозде.15

15 И (яде Иаков и) затлъстя Израил, и стана упорит; угои се, задебеля и затлъстя; и остави Бога, Който го създаде, презря твърдинята на спасението си.16

16 С чужди богове Го раздразниха и с гнусотиите (си) Го разгневиха:

17 принасяха жертви на бесове, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на богове нови, дошли от съседите, и за които отците ви не помисляха.17

18 А Застъпника, Който те е родил, ти остави, и Бога, Който те е създал, забрави.18

19 Господ видя (и се разгневи) и в гнева отхвърли синовете Си и дъщерите Си,

20 и рече: "ще скрия лицето Си от тях (и) ще видя, какъв ще бъде краят им: понеже те са род развратен, деца, в които няма вяра;19

21 те Ме раздразниха не с бог, а със своите идоли Ме оскърбиха: и Аз ще ги раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя;20

22 защото в гнева Ми огън пламна; той изгаря всичко до ада преизподен, изпояжда земята и плодовете й и опалва основите планински;21

23 ще напратя върху им беди и ще изхвърля срещу тях стрелите Си:

24 те ще изнемощеят от глад, ще бъдат изтребени от огница и люта зараза, и ще напратя върху им зверски зъби и отрова от земни влечуги;22

25 отвън ще ги погубва меч, а в къщите им - ужас, като поразява и момък и мома, и дете бозайниче и побелял старец.23

26 Аз бих казал: ще ги разпилея и ще излича спомена им между човеците;

27 но отложих това поради озлобението на враговете, да не би враговете му да се възгордеят и кажат: "нашата ръка е висока, и не Господ направи всичко това".

28 Защото те са народ, изгубил разсъдък, и нямат разум.

29 О, да бяха разсъдили, помислили за това, и да бяха разбрали, какво ще стане с тях!24

30 как би могъл един да гони хиляда, а двама да прогонят десет хиляди, ако техният Застъпник не би ги предал, и Господ не би ги дал!25

31 Защото техният застъпник не е като нашия Застъпник; самите ни врагове са съдии в това.

32 Защото лозето им е от содомска лоза и от гоморски полета: гроздето им е отровно грозде, гроздовете им са горчиви;26

33 виното им е змейска отрова и пагубна аспидна отрова.

34 Не е ли скрито това у Мене? Не е ли запечатано в Моите скривалища?

35 Отмъщението е Мое, и Аз ще отплатя, кога им се разклати ногата; защото денят на загинването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях.27

36 Но Господ ще съди Своя народ и ще се смили над рабите Си, кога види, че ръката им е отслабнала, и че няма вече нито затворени, нито останали вън.28

37 Тогава ще каже (Господ): де са боговете им, крепостта, на която те се надяваха,29

38 които ядяха тлъстина от жертвите им (и) пиеха вино от възлиянията им? Нека станат и ви помогнат, нека ви бъдат те закрила!30

39 Вижте сега, (вижте,) че това съм Аз, Аз съм и няма Бог, освен Мене: Аз моря и съживявам, Аз раня и Аз церя, и няма кой да избавя от ръката Ми.31

40 Ще издигна към небето ръката Си и (кълна се в десницата Си и) казвам: жив съм довека!32

41 Кога изостря бляскавия Си меч, и ръката Ми приеме съд, ще отмъстя на враговете Си и ще отплатя на ония, които Ме мразят;

42 ще напоя стрелите Си с кръв, и мечът Ми ще се насити на месо, на кръв от убити и пленени, на глави от вражески началници.

43 (Веселете се, небеса, заедно с Него, и поклонете Му се, всички Ангели Божии.) Веселете се, езичници, с Неговия народ (и да укрепват всички синове Божии)! Защото Той ще отмъсти за кръвта на рабите Си, ще отмъсти на враговете Си, (и ще отплати на ония, които Го мразят) и ще очисти (Господ) земята Си и народа Си!33

44 (И оня ден написа Моисей тая песен и научи синовете Израилеви на нея.) И дойде Моисей (при народа) и изрече гласно всички думи на тая песен пред народа, той и Иисус, син Навинов.34

45 След като Моисей изрече всички тия думи пред целия Израил,

46 каза им: вложете в сърцето си всички думи, които ви днес изрекох, и ги завещайте на децата си, за да залягат да изпълняват всички думи на тоя закон;

47 защото това не са за вас празни думи, а ваш живот, и чрез тях ще живеете дълго време на земята, за която отивате през Иордан да я завладеете.35

48 И в оня същи ден говори Господ на Моисея и каза:

49 възкачи се на тая планина Аварим, на планина Нево, в Моавската земя, срещу Иерихон, и погледни Ханаанската земя, която давам за владение на синовете Израилеви;36

50 и умри на планината, на която ще се възкачиш, и се прибери при народа си, както умря брат ти Аарон, на планина Ор, и се прибра при народа си,37

51 задето съгрешихте против Мене среди синовете Израилеви при водите на Мерива в Кадес, в пустиня Син, защото не почетохте светостта Ми среди синовете Израилеви;38

52 пред себе си ти ще видиш земята, ала няма да влезеш там, - в земята, която давам на синовете Израилеви.39


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 31:28, Неем. 9:27, Ис. 1:2

2 Ис. 55:10

3 Откр. 14:7

4 2 Царств. 22:2, 1 Кор. 1:9

5 Ис. 1:4

6 Мат. 6:9

7 Пс. 76:12

8 В превода на 70-те: по числото на Божиите Ангели.

9 Бит. 11:8, Деян. 17:26

10 1 Царств. 10:1, 2 Царств. 14:16

11 Ос. 13:5

12 Изх. 19:4

13 Изх. 13:21

14 Втор. 33:29, Числ. 20:8, 1 Царств. 14:26

15 Иер. 5:7

16 Втор. 31:20, Ос. 8:13, Ис. 17:10

17 Пс. 105:37

18 Варух 4:8

19 Втор. 31:18, Притч. 14:12

20 Рим. 10:19

21 Иер. 15:14

22 Ав. 2:17

23 Плач Иер. 1:20

24 Иер. 9:12

25 Лев. 26:8, Ос. 14:10

26 Бит. 18:20, Ис. 1:9, 17:10, Иер. 23:14

27 Сир. 28:1, Рим. 12:19, Евр. 10:30

28 Пс. 134:14

29 3 Царств. 18:27, Иер. 2:28

30 Лев. 3:17

31 Втор. 4:35, Ис. 45:5, 1 Царств. 2:6, Тов. 13:1, Прем. 16:13

32 Бит. 22:16, Иер. 10:10

33 Рим. 15:10, Числ. 14:9, Ис. 11:11

34 2 Мак. 7:6

35 Ис. 38:16, Изх. 20:12, Втор. 11:9

36 Числ. 27:12-13

37 Числ. 20:25, 33:38

38 Числ. 20:12, 27:14, Пс. 80:8

39 Числ. 20:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава