Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  33

  1 Ето благословията, с която Моисей, човек Божий, благослови синовете Израилеви пред смъртта си.1

  2 Той каза: Господ дойде от Синай, откри им се от Сеир, възсия от планина Фаран и вървеше с десетки хиляди светии; отдясно Му беше огънят на закона.2

  3 Наистина Той обича народа (Си); всички негови светии са в Твои ръце, и те паднаха при Твоите стъпки, за да възприемат думите Ти.3

  4 Моисей ни даде закон, наследие за народа на Иакова.4

  5 И той беше цар израилски, когато се събираха народните главатари заедно с Израилевите колена.

  6 Да живее Рувим и да не умира, и (Симеон) да бъде многоброен!5

  7 А за Иуда каза това: чуй, Господи, гласа на Иуда и доведи го при народа му; да се защити с ръцете си, а Ти бъди помощник против враговете му.6

  8 И за Левия каза: Твоят "тумим" и "урим" е на светия Ти мъж, когото Ти изкуси в Маса, с когото Ти се препира при водите на Мерива,7

  9 който казва за баща си и майка си: "аз на тях не гледам", и братята си не признава, и синовете си не знае; понеже те, левитите, държат думите Ти и спазват завета Ти,8

10 учат Иакова на Твоите закони, и Израиля на Твоите заповеди, поставят кадиво пред лицето Ти и всесъжение на жертвеника Ти;

11 благослови, Господи, силата му и бъди благосклонен към работата на ръцете му, порази чреслата на ония, които въстават против него и които го мразят, за да не могат се подигна.

12 За Вениамина каза: когото Господ обича, той живее у Него безопасно, (Бог) го закриля винаги, и той почива на плещите Му.9

13 За Иосифа каза: да благослови Господ земята му с многожелани дарове небесни, с роса и с дарове на бездната, що долу лежи,10

14 с многожелани плодове от слънцето и многожелани плодове от месечината,

15 с превъзходни произведения на старите планини и многожеланите дарове от вечните хълмове,

16 и с многожеланите дарове от земята и от всичко, що я пълни; благословията на Оногова, Който се яви в храстето, да слезе върху главата на Иосифа и върху темето на най-добрия му брат:11

17 якостта му е като на първородно теле, и рогата му са като рога на бивол; с тях ще избоде всички народи до край-земя: това са десетките хиляди Ефремови, това са хилядите Манасиеви.12

18 За Завулона каза: весели се, Завулоне, в своите пътища, и ти, Исахаре, в своите шатри;

19 те свикват народа на планината, там колят законни жертви, понеже те се хранят от богатството на морето и от съкровищата, скрити в пясъка.13

20 За Гада каза: благословен да бъде, който разшири Гада; той почива като лъв и съкрушава мишца и глава;14

21 той си избра начатъка на земята, там бе почетен с дял от законодателя, и дойде с народните главатари, и изпълни правдата Господня и съда с Израиля.

22 За Дана каза: Дан е млад лъв, който избягва из Васан.15

23 За Нефталима каза: Нефталим е сит с благоволение и изпълнен с благословение Господне; морето и юг са негови владения.16

24 За Асира каза: благословен е между синовете Асир, той ще бъде обичен на братята си и в дървено масло ще потопи ногата си;17

25 желязо и мед са ти заворки; като дните ти ще се умножава твоето богатство.

26 Няма подобен на Бога Израилев, Който в славата Си се понесе по небесата и по облаци, теб на помощ;

27 древният Бог е (твое) прибежище, и (ти) си под вечни мишци; Той ще прогони враговете пред тебе и ще каже: изтребвай!

28 Израил живее безопасно, сам; окото на Иакова вижда пред себе си земя, изобилна с жито и вино, и небесата му пущат роса.18

29 Блажен си ти, Израилю! Кой е като тебе, народ пазен от Господа, Който ти е щит закрилник и меч на славата ти? Твоите врагове ти се подмилкват, и ти тъпчиш вратовете им.19


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 3:8-9

2 Съд. 5:4, Пс. 67:18, Ав. 3:3

3 Прем. 3:1

4 Пс. 147:8

5 Бит. 49:3

6 Бит. 49:10, Евр. 7:14

7 Изх. 17:7, 28:30, Числ. 20:13

8 Изх. 32:27-28, Мат. 4:22, 10:37

9 Иис. Нав. 18:11

10 Бит. 27:28, 49:22-25

11 Изх. 3:2

12 Числ. 23:22, Бит. 48:19-20

13 Пс. 50:19, 50:21

14 Бит. 49:19

15 Иис. Нав. 19:47

16 Бит. 49:21

17 Иис. Нав. 19:24

18 Иер. 23:6, 33:16

19 2 Царств. 7:10, 22:35, Пс. 65:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава