Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  34

  1 Тогава Моисей се възкачи от равнините Моавски на планина Нево, навръх Фасга, срещу Иерихон, и Господ му показа цялата земя Галаад дори до самия Дан,1

  2 и цялата (земя) Нефталимова, и (цялата) земя Ефремова и Манасиева, и цялата земя Иудина, дори до самото западно море,

  3 и южната страна, и равнината, долина на Иерихон, град на палмите, до Сигор.2

  4 И рече му Господ: ето земята, за която се клех на Авраама, Исаака и Иакова, думайки: "на твоето семе ще я дам"; Аз ти дадох да я видиш с очите си, ала в нея ти няма да влезеш.3

  5 И умря там Моисей, раб Господен, в Моавската земя, според думата Господня;4

  6 и погребаха го в долината на Моавската земя, срещу Ветфегор, и дори доднес никой не знае де е погребан.5

  7 Моисей беше на сто и двайсет години, когато умря; но зрението му не бе отслабнало, и силата му не бе отпаднала.6

  8 И синовете Израилеви оплакваха Моисея в равнините Моавски (при Иордан, близо до Иерихон) трийсет дена. И минаха дните за плач и тъга по Моисея.7

  9 И Иисус, син Навинов, изпълни се с дух на премъдрост, защото Моисей бе възложил върху него ръцете си, и му се покоряваха синовете Израилеви и правеха тъй, както бе заповядал Господ на Моисея.8

10 И в Израиля нямаше вече такъв пророк, като Моисея, когото Господ знаеше лице с лице,9

11 и по всички личби и чудеса, за които го бе пратил Господ да извърши в Египетската земя над фараона, над всичките му служители и над цялата му земя,

12 и по силната ръка и по големите чудеса, които Моисей извърши пред очите на цял Израил.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Мак. 2:4

2 4 Царств. 2:4-5, Бит. 19:22

3 Втор. 4:21, Бит. 12:7, 13:15, 15:18, 26:3

4 Числ. 20:12, Иис. Нав. 24:29

5 Втор. 32:50, Иуд. 1:9

6 Втор. 31:2

7 Числ. 20:29

8 Деян. 8:17, Числ. 27:18

9 Мат. 12:41, Изх. 33:11, Числ. 12:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава