Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  6

  1 Това са заповедите, наредбите и законите, на които заповяда Господ, Бог ваш, да ви науча, за да постъпвате (тъй) в оная земя, в която отивате да я завладеете;1

  2 та да се боиш от Господа, твоя Бог, и всичките Му наредби и заповедите Му, които (днес) ти заповядвам, да пазиш ти и синовете ти и внуците ти през всички дни на живота ти, за да живееш дълго.2

  3 И тъй, слушай, Израилю, и залягай да изпълниш това, за да ти бъде добре, и да се размножите твърде много, както Господ, Бог на твоите отци, бе ти говорил, (че ще ти даде) земя, дето тече мед и мляко. (Тия са наредбите и законите, които заповяда Господ Бог на синовете Израилеви в пустинята, след като излязоха из Египетската земя.)

  4 Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един;3

  5 обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили.4

  6 Тия думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти (и в душата ти);5

  7 и внушавай ги на децата си и говори за тях, кога седиш в къщи и кога си на път, кога си лягаш и кога ставаш;6

  8 и завържи ги на ръката си за знак, и да бъдат те превръзка над очите ти,

  9 и напиши ги върху спонците на къщата си и върху вратите си.

10 Когато пък те въведе Господ, Бог твой, в оная земя, за която Той се кле на отците ти Авраама, Исаака и Иакова, да ти даде с големи и хубави градове, които ти не си градил,7

11 и с къщи, пълни с всяко добро, които ти не си пълнил, и с кладенци изкопани, които ти не си копал, с лозя и маслини, които ти не си садил, и ще ядеш и ще се насищаш,8

12 тогава пази се, да не (се измами сърцето ти и да) забравиш Господа, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.

13 Бой се от Господа, твоя Бог, и (само) Нему служи, (и към Него се прилепи) и в Негово име се кълни.9

14 Не отивайте след други богове, богове на ония народи, които ще бъдат около вас;10

15 защото Господ, Бог твой, Който е посред тебе, с Бог ревнител, за да се не разпали гневът на Господа, твоя Бог, против тебе, и да те не изтреби Той от лицето на земята.

16 Не изкушавайте Господа, вашия Бог, както Го изкушавахте в Маса.11

17 Пазете здраво заповедите на Господа, вашия Бог, и законите Му и наредбите, които Той ти заповяда;

18 и върши каквото е право и добро пред очите на Господа (твоя Бог), за да ти бъде добре и да влезеш и завладееш добрата земя, която Господ с клетва обеща на твоите отци,12

19 и Той да прогони всички твои врагове от лицето ти, както говори Господ.13

20 Ако един ден син ти те попита, думайки: "какво значат тия заповеди, наредби и закони, които ви заповяда Господ, Бог ваш?" -14

21 ти кажи на сина си: "ние бяхме роби на фараона в Египет, но Господ (Бог) ни изведе из Египет с крепка ръка (и висока мишца),15

22 и показа Господ (Бог) големи личби, чудеса и порази над Египет, над фараона и над целия му дом (и над войската му), пред нашите очи;

23 а нас изведе оттам (Господ, Бог наш), за да ни въведе и ни даде земята, за която (Господ, Бог наш) се кле на нашите отци (да ни даде);

24 и заповяда ни Господ да изпълняваме всички тия наредби, да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде добре през всички дни, за да запазим живота си, както и сега;16

25 и в това ще бъде нашата праведност, ако се стараем да изпълняваме всички тия заповеди (на закона) пред Господа, нашия Бог, както ни Той заповяда."17


Предишна глава Следваща глава


1 Иак. 1:22

2 Втор. 4:40

3 Марк. 12:29

4 Мат. 22:37, Марк. 12:30, Лук. 10:27

5 Втор. 4:9

6 Втор. 30:19, Пс. 77:5-6

7 Бит. 50:24, Изх. 33:1

8 Втор. 8:10

9 Втор. 10:20, 1 Царств. 7:3, Мат. 4:10, Лук. 4:8

10 Изх. 20:2-3

11 Изх. 17:2, Числ. 21:5, Мат. 4:7, Лук. 4:12

12 Бит. 12:7, 13:15

13 Изх. 23:27

14 Изх. 12:26

15 Изх. 1:11, 1:14, 12:37, 13:3

16 Пс. 66:7

17 Лев. 18:5, Иез. 20:11, Мат. 19:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава