Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  7

  1 Когато Господ, Бог твой, те въведе в земята, в която ти отиваш, за да я завладееш, и изгони отпреде ти многобройните народи: хетейци, гергесейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци, - седем народа, които са по-многобройни и по-силни от тебе,1

  2 и ти ги предаде Господ, Бог твой, и ти ги разбиеш, - тогава предай ги на заклятие, не влизай с тях в съюз и ги не щади;2

  3 и се не сродявай с тях: дъщеря си не давай на сина му, и дъщеря му не вземай за сина си;

  4 защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и тогава ще се разпали върху вас гневът на Господа, и Той скоро ще те изтреби.3

  5 Но постъпете с тях тъй: жертвениците им разрушете, стълбовете им разбийте и дъбравите им изсечете и истуканите (на боговете) им с огън изгорете;4

  6 защото ти си свет народ на Господа, твоя Бог: тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всички народи, които са на земята.5

  7 Не затуй, че сте по-многобройни от всички народи, ви прие Господ и ви избра, - понеже вие сте по-малобройни от всички народи, -

  8 а защото Господ ви обича и за да запази клетвата, с която Той се бе клел на отците ви, изведе ви Господ с твърда ръка (и висока мишца) и те освободи от дома на робството, от ръката на фараона, египетския цар.6

  9 И тъй, знай, че Господ, Бог твой, е Бог, Бог верен, Който пази до хиляди поколения (Своя) завет и милост към тия, които Го обичат и пазят заповедите Му,7

10 и на тия, които Го мразят, въздава в лицето им, като ги погубва; Той не забавя да въздаде лично на оногова, който Го мрази.8

11 И тъй, пази заповедите, наредбите и законите, които днес ти заповядвам да изпълняваш.

12 И ако слушате тия закони и ги пазите и изпълнявате, Господ, Бог твой, ще пази завет и милост към тебе, както Той се кле на твоите отци,9

13 ще те обикне, ще те благослови, ще те размножи и ще благослови плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти, дървеното ти масло, раждането от едрия ти добитък и от стадата на овците ти, в оная земя, за която Той се кле на твоите отци да ти даде;

14 благословен ще бъдеш повече от всички народи: няма да има ни безплоден, ни безплодна, нито у тебе, нито между добитъка ти;10

15 и ще отстрани от тебе Господ (Бог твой) всяка немощ, и никакви люти египетски болести, (които ти видя и) които ти знаеш, няма да напрати върху ти, а ще ги напрати на всички, които те мразят;11

16 и ще изтребиш всички народи, които Господ, Бог твой, ти дава: да ги не пощади окото ти; и не служи на боговете им, понеже това е примка за тебе.12

17 Ако кажеш в сърцето си: "тия народи са по-многобройни от мене, как мога ги изгони?" -13

18 не бой се от тях, припомни си, какво направи Господ, Бог твой, с фараона и с целия Египет,

19 припомни си ония големи изпитни, които видяха очите ти, (големите) личби, чудеса и силната ръка и високата мишца, с които те изведе Господ, Бог твой; същото ще стори Господ, Бог твой, с всички народи, от които ти се боиш;14

20 и стършели ще напрати Господ, Бог твой, върху тях, докле не погинат останалите и скрилите се отпреде ти;15

21 не се страхувай от тях, понеже Господ, Бог твой, е посред тебе, Бог великий и страшний.16

22 И Господ, Бог твой, ще прогонва пред тебе тия народи малко по малко; ти скоро не можеш ги изтреби, за да не (стане земята пуста и) се умножат срещу тебе полските зверове;17

23 но ще ти ги предаде Господ, Бог твой, и ще ги докара в голямо смущение, тъй че те ще загинат;

24 и ще предаде царете им в твоите ръце, и ти ще изтребиш името им от поднебесието: никой няма да устои срещу тебе, докле ги не изкорениш.

25 Кумирите на боговете им с огън изгорете; да ти се не поревне да си вземеш сребро или злато, които са на тях, за да не бъде това за тебе примка, понеже това е гнусота за Господа, твоя Бог;18

26 и не внасяй гнусотата в дома си, за да не подпаднеш под клетва, както тя; отвръщай се от това и се гнуси от него, понеже то е заклето.19


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 23:23, Пс. 105:34, Втор. 31:3, 31:7

2 Числ. 33:53, Изх. 23:32, 34:12

3 Изх. 23:33, 34:16, Иис. Нав. 23:13

4 Изх. 23:24, Числ. 33:52, 3 Царств. 16:33

5 Втор. 14:2, 26:18, Иоан 1:12

6 Втор. 10:15, Ис. 63:9, Иоан 3:16

7 Втор. 4:39, 32:4, 1 Кор. 1:19

8 Изх. 14:24, Наум 1:2

9 Изх. 23:22, Лев. 26:6

10 Изх. 23:26

11 Изх. 7:17, 8:2, 15:26

12 Изх. 23:24, 23:33

13 Втор. 8:17

14 Втор. 4:34, 5:15, 29:3

15 Изх. 23:28, Иис. Нав. 24:12

16 Втор. 31:6

17 Прем. 18:15-16

18 Втор. 12:3, 2 Мак. 12:40, 2 Парал. 15:16

19 Иис. Нав. 6:17, 7:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава