Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  8

  1 Всички заповеди, които ви днес заповядвам, залягайте да изпълнявате, за да бъдете живи и да се множите, и да отидете и завладеете (добрата) земя, която Господ (Бог) с клетва бе обещал на вашите отци.1

  2 И помни целия път, по който те води Господ, Бог твой, по пустинята ето вече четирийсет години, за да те смири, да те изпита и узнае, какво има в сърцето ти, ще пазиш ли заповедите Му, или не;2

  3 той те смиряваше, мъчеше те с глад и те хранеше с мана, която ти не знаеше, не знаеха и твоите бащи, за да ти покаже, че човек не само с хляб живее, но човек живее с всяко (слово), което излиза из устата на Господа;3

  4 дрехата ти не овехтя на тебе, и ногата ти не отече, ето вече четирийсет години.4

  5 И знай в сърцето си, че Господ, Бог твой, те учи, както човек учи сина си.5

  6 Затова, пази заповедите на Господа, твоя Бог, като ходиш по пътищата Му и като се боиш от Него.

  7 Защото Господ, Бог твой, те води в добра земя, в земя, дето из долини и планини извират водни потоци, извори и езера,

  8 в земя, (дето) има жито, ечемик, лозя, смоковници и нарове; в земя, дето има маслинени дървета и мед;

  9 в земя, в която ще ядеш хляба си без оскъдност и от нищо няма да имаш нужда, - в земя, дето камъните са желязо, и от планините на която ще копаеш мед.

10 И кога ядеш и бъдеш сит, благославяй Господа, твоя Бог, за добрата земя, която ти е дал.6

11 Гледай да не забравиш Господа, твоя Бог, не спазвайки заповедите Му, законите Му и наредбите Му, които днес ти заповядвам.

12 Кога ядеш и бъдеш сит, и съградиш хубави къщи и живееш (в тях),

13 кога имаш много едър и дребен добитък, много сребро и злато, и от всичко имаш много, -

14 гледай да се не възгордее сърцето ти, и да не забравиш Господа, твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството;7

15 Който те прекара по голямата и страшна пустиня, дето има змии, василиски, скорпии и сухи места, в които няма вода; Който ти изкара (извор) вода из най-твърда скала,8

16 храни те в пустинята с мана, която (ти не знаеше и) твоите бащи не знаеха, за да те смири и те изпита, та да ти стори отсетне добро,9

17 и за да не кажеш в сърцето си: "моята сила и якостта на моята ръка ми придобиха това богатство",10

18 но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той ти даде сила да придобиваш богатство, за да изпълни, както днес, Своя завет, който с клетва бе утвърдил на твоите отци.

19 Ако пък забравиш Господа, твоя Бог, и тръгнеш след други богове, като им послужиш и им се покланяш, кълна ви се днес (в небето и земята), че ще загинете;11

20 както народите, които Господ (Бог) изтребва отпреде ви, тъй ще загинете и вие, задето не сте послушали гласа на Господа, вашия Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 3:2, 3 Ездр. 7:21

2 Втор. 29:5, Прем. 3:5

3 Мат. 4:4, Лук. 4:4

4 Втор. 29:5, Неем. 9:21

5 Втор. 1:31, Пс. 88:31, Притч. 3:12

6 Втор. 6:11-12, Рим. 14:6, 1 Тим. 4:5

7 Втор. 6:12, 9:12

8 Изх. 17:6, Числ. 20:10

9 Изх. 16:14-15, Пс. 77:24, Прем. 16:20, Иоан 6:31, 1 Кор. 10:3

10 Втор. 7:17, 9:4

11 Втор. 4:26, 11:28, 30:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава