Трета книга на Ездра - Глава  15

  1 Говори тъй, че да чуе Моят народ думите на пророчеството, които ще вложа в твоите уста, казва Господ,

  2 и поръчай да се напишат те на хартия, защото са верни и истински.

  3 Не бой се, че против тебе ще кроят замисли, и да те не смущава неверието на ония, които ще говорят против тебе,

  4 защото всеки неверник в неверието си ще умре.

  5 Ето, Аз ще напратя, казва Господ, върху земния кръг бедствия: меч и глад, смърт и гибел,

  6 задето нечестието на людете оскверни цялата земя, и гибелните им дела станаха премного.

  7 Затова Господ казва:

  8 няма вече да мълча за беззаконията, които те нечестиво вършат, и няма да търпя у тях онова, което те престъпно вършат: ето, невинната и праведна кръв вика към Мене, и душите на праведните непрестанно викат.

  9 Ще им отмъстя, казва Господ, и ще Си взема от тях всяка невинна кръв.

10 Ето, Моя народ водят като стадо на клане; няма вече да търпя, да живее той в Египет,

11 но ще го изведа с ръка силна и с мишца висока, и ще накажа Египет с пораза, както преди, и ще погубя цялата му земя.

12 Ще заплаче Египет и основите му, наказани с пораза и отмъщение, което ще му напрати Бог.

13 Ще заплачат земеделците, които обработват земята, защото семената им ще оскудеят от главня, град и от страшна звезда.

14 Горко на света и на ония, които живеят в него,

15 защото приближи се мечът и тяхното изтребване, и ще се дигне народ против народ за война, и мечовете са в ръцете им.

16 Людете ще станат непостоянни и, надвивайки един другиму, ще почнат да се не грижат за царя си, и началниците - за вървежа на своите работи в пределите на властта им.

17 Ще поиска човек да отиде в град - и не ще може,

18 защото, поради гордостта си, градовете ще въстанат, къщите ще бъдат срутени, людете ще бъдат обзети от страх.

19 Няма да се смили човек над ближните си, като предава къщите им на разорение чрез оръжие, като разграбва имота им поради глада и многото нещастия.

20 Ето, Аз свиквам, казва Господ, всички земни царе - от изток и юг, от север и Ливан, за да благоговеят пред Мене и да се обърнат към себе си, и за да им въздам онова, което те са вършили спрямо другите.

21 Както постъпват те дори досега с Моите избраници, тъй ще постъпя с тях и ще им възвърна в пазвата, казва Господ Бог.

22 Десницата Ми няма да пощади грешниците, и мечът не ще престане да поразява ония, които проливат на земята невинна кръв.

23 Излезе огън от гнева Му и изтреби основите земни и грешниците като запалена слама.

24 Горко на грешниците и на ония, които не пазят Моите заповеди! казва Господ.

25 Няма да ги пощадя. Махнете се, синове на отстъпници, не осквернявайте Моята светиня.

26 Господ знае всички, които грешат против Него; затова ги предаде на смърт и избиване.

27 На земния кръг вече настъпиха злочестини, и вие ще останете в тях. Бог няма да ви избави, защото съгрешихте пред Него.

28 Ето, страшно видение, и лицето му е откъм изток.

29 Ще излязат рожби на арабийските дракони върху много колесници, и, бързи като вятър, ще се понесат по земята, тъй че ще вселят страх и трепет у всички, които чуят за тях.

30 Ще излязат като глигани из гора кармонци, беснуващи в ярост, и ще дойдат с голяма сила, ще влязат в борба с тях и ще опустошат част от Асирийската земя.

31 Сетне драконите, помнещи своя произход, ще надвият и, обладавайки голяма сила, ще се обърнат да гонят ония.

32 Ония ще се смутят, ще млъкнат пред тяхната сила и ще обърнат нозете си на бяг.

33 Но скритият в засада от страна на асирийците ще ги заобиколи и ще убие едного от тях; във войската им ще се появи страх и трепет, и ропот против царете им.

34 Ето, облаци от изток и от север до юг, - и видът им е много страшен, пълен със свирепост и буря.

35 Те ще се сблъскат помежду си - и ще свалят много звезди на земята и тяхната звезда; и от меча ще се пролее кръв дори до корем,

36 и човешки тор ще стигне до седлото на камилата; страх и голям трепет ще има по земята.

37 Ужас ще обземе всички, които видят тая свирепост, и ще затреперят.

38 След това много пъти ще се дигат бури от юг и север и донякъде от запад,

39 и силни ветрове ще се дигнат от изток и ще го разкрият, както и облака, който Аз дигнах в гнева Си; а звездата, отредена да вселява страх при източния и западния вятър, ще се повреди.

40 И ще се дигнат облаци - големи и силни, пълни със свирепост - и звезда, за да уплаши цялата земя и жителите й; и ще излеят на всяко място, високо и възвишено, страшната звезда,

41 огън и град, мечове летящи и много води, за да напълнят всички поля и всички извори с множество води;

42 и ще залеят град и стени, и планини и хълмове, и дървеса в горите, и трева в ливадите, и хлебните им растения;

43 и ще минат, без да се спират, до Вавилон и ще го съсипят;

44 ще се съберат при него и ще го обкръжат; ще излеят звездата и яростта върху него. И ще се дигне прах и дим до самото небе, и всички наоколо ще го оплакват.

45 А които останат нему подвластни, ще служат на ония, които вселиха страх.

46 И ти, Асийо, съучастнице в надеждата на Вавилон и в славата му:

47 тежко ти, горкана, задето си се нему уподобявала и си украсявала дъщерите си с блудство, за да се нравят и славят у твоите любовници, които са искали винаги да блудствуват с тебе.

48 Ти си подражавала на омразния във всичките му дела и предприятия.

49 Затова, казва Бог, ще пратя върху тебе злочестини: вдовство, сиромашия и глад, меч и язва, за да опустошат твоите къщи с насилие и смърт;

50 и славата на твоята мощ ще изсъхне като цвят, кога настане жега, пратена върху тебе.

51 Ти ще изнемогнеш като просекиня, бита и изранена от жени, за да не могат да те приемат знатни люде и любовници.

52 Щях ли Аз тъй да те мразя, казва Господ,

53 ако ти не беше убивала във всяко време Моите избрани, като дигаше ръце да ги поразяваш и като се глумеше над смъртта им, когато биваше пияна?

54 Украсявай лицето си;

55 наградата за твоето блудство е в твоята пазва; затова и ще получиш отплата.

56 Както си постъпвала с Моите избрани, казва Господ, тъй ще постъпи с тебе Бог - и ще те подложи на беди:

57 децата ти от глад ще загинат, ти ще паднеш от меч, градовете ти ще бъдат съсипани, и всички твои ще паднат на полето от меч,

58 а които са по планините, от глад ще загинат и ще ядат месата си поради липса на хляб и ще пият кръв поради липса на вода.

59 В злочестията си ще тръгнеш по морета, и там ще срещнеш беди.

60 През време на твоите странствувания те ще се хвърлят върху опустошения град и ще изтребят част от земята ти и ще унищожат част от славата ти.

61 Разорена, ти ще бъдеш за тях слама, а те ще бъдат за тебе огън -

62 и те ще изтребят тебе, и градовете ти, земята ти, планините ти, всички твои гори и плодни дървеса с огън ще изгорят;

63 синовете ти в плен ще отведат, имота ти в плячка ще вземат и славата ти ще изтребят.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава