Трета книга на Ездра - Глава  16

  1 Горко ти, Вавилоне и Асийо, горко ти, Египте и Сирийо!

  2 Препашете се с вретище и власеници, оплаквайте синовете си и тъжете, защото се приближи вашата гибел.

  3 Върху вас е пратен меч, - кой ще го отклони?

  4 Върху вас е пратен огън - кой ще го угаси?

  5 Върху вас са пратени бедствия - кой ще ги отвърне?

  6 Ще пропъди ли някой гладен лъв в гората, ще угаси ли в миг огън в слама, кога почне да се разгаря?

  7 Ще отблъсне ли някой стрела, пусната от силен стрелец?

  8 Силний Господ праща бедствия, - кой ще ги отвърне?

  9 От гнева Му огън излезе - кой ще го угаси?

10 Той със светкавица ще блесне - кой не ще се уплаши? Ще загърми - кой не ще се ужаси?

11 Господ ще погледне страшно, и кой няма издъно да се съкруши от Неговото лице?

12 Трепна земята и основите й; морето издъно се вълнува, и вълните му и рибите му са смутени - от лицето на Господа и от величието на силата Му.

13 Защото силна е десницата Му, която изопва лък, и остри са стрелите Му, които Той пуща; те не ще ослабнат, кога бъдат пратени до краищата земни.

14 Ето, пращат се беди - и не ще се върнат, докле не дойдат на земята.

15 Пламва огън - и не ще угасне, докле не изгори земните основи.

16 Както стрела, пусната от силен стрелец, не се връща, тъй не ще се върнат бедите, които ще бъдат пратени на земята.

17 Горко ми, горко ми! Кой ще ме избави в ония дни?

18 Ще се наченат болести, - и мнозина ще застенат; ще настане глад, - и мнозина ще гинат; ще почнат войни, - и страх ще обхване началниците; ще почнат беди, - и всички ще потреперят.

19 Какво ще правя, когато дойдат бедите?

20 Ето, глад и язва, скръб и угнетение са пратени като бичове, за поправяне;

21 но при всичко това людете няма да се отвърнат от беззаконията си и за бичовете не ще помнят всякога.

22 Ето, на земята ще настане евтиния във всичко, и ще помислят, че е настанал мир; но тъкмо тогава и ще постигнат земята бедствия: меч, глад и голям смут.

23 От глад ще загинат твърде много земни жители, а които преживеят глада, от меч ще паднат.

24 И труповете като тор ще бъдат изхвърляни, и не ще има, кой да ги оплаква, защото земята ще запустее, и градовете й ще бъдат разрушени.

25 Не ще остане кой да обработва земята и да я засява.

26 Дърветата ще родят плодове, но кой ще ги бере?

27 Гроздето ще узрее, - но кой ще го тъпче? Защото навред ще бъде голямо запустение.

28 Мъчно ще може да види човек човека, или да чуе гласа му,

29 защото от жителите на града ще останат не повече от десет и от селяните - двама души, които ще се скрият в гъсти гори и в скални пукнатини.

30 Както в маслинена градина оставят някой път по дърветата три-четири маслинки,

31 или в обрано лозе не съглеждат няколко грозда ония, които внимателно обират гроздето, -

32 тъй в ония дни ще останат трима или четирима, кога претърсват къщите им с меч.

33 Земята ще запустее: нивите й в бурен ще заглъхнат, пътищата и всичките й пътеки с тръни ще обраснат, защото не ще има, кой да ходи по тях.

34 Моми ще плачат, защото не ще имат годеници; жени ще плачат, защото не ще имат мъже; дъщерите им ще плачат, защото не ще имат помощ.

35 Годениците им на война ще убият, и мъжете им от глад ще загинат.

36 Слушайте това и се вразумявайте, раби Господни!

37 Това е словото Господне: приемете го и не вярвайте на боговете, за които казва Господ.

38 Ето, неволите се приближават и не ще закъснеят.

39 Както у непразна жена, когато на деветия месец й дойде време да роди син, два или три часа до раждането болки обзимат утробата й, а след излизането на младенеца из утробата, не продължават нито минута, -

40 тъй не ще закъснеят да дойдат на земята неволите, - и людете на онова време ще застенат: болки ще ги обземат.

41 Слушай словото, народе мой: гответе се за война и сред неволите бъдете като пришълци на земята.

42 Който продава, нека бъде като че се готви да бяга, и който купува - като че се готви за гибел;

43 търговецът - като че не очаква никаква печалба, и строещият къща - като че се не надява да живее в нея.

44 Сеячът нека мисли, че няма да пожъне, и лозарят, - че няма да бере грозде;

45 които се женят, нека мислят, че няма да раждат деца, и които не се женят, - че ще бъдат като вдовци.

46 Заради това всички, които се трудят, без полза се трудят,

47 защото от плодовете на труда им ще се възползуват чужденци, имота им ще разграбят, къщите им ще разрушат и синовете им ще заробят, понеже те ще раждат децата си в плен и в глад.

48 Ония, които се занимават с грабеж, колкото по-дълго време кичат градовете и къщите си, владенията и лицата си,

49 толкова повече ще намразя тях заради греховете им, казва Господ.

50 Както блудница мрази честната и твърде благонравна жена,

51 тъй правдата ще намрази неправдата, която се кичи, и в лицето й ще я обвини, когато дойде Оня, Който ще брани гонителя на всеки грях по земята.

52 Затова недейте подражава на неправдата и на делата й,

53 защото още малко - и неправдата ще бъде премахната от земята, а правдата ще се възцари над вас.

54 Грешникът да не казва, че той не е съгрешил, защото разпалени въглени ще пламнат върху главата на оногова, който казва: "аз не съм съгрешил пред Господа Бога и славата Му".

55 Господ знае всички дела на човеците и начинанията им, помислите им и сърцата им.

56 Той каза: "да бъде земя", - и земята се яви; "да бъде небе", - и биде.

57 Чрез словото Му са сътворени звездите, и Той знае броя им.

58 Той вижда бездните и скритото в тях, измерил е морето и онова, що е в него.

59 Чрез словото Си Той затвори морето всред водите и земята повеси над водите.

60 Той простря небето като шатра, върху води го основа.

61 Той тури в пустинята извори водни, и езера - на планинските височини, за да текат реките от високи скали, та да поят земята.

62 Той сътвори човека и положи сърцето му в средата на тялото, и вложи в него дух, живот и разум

63 и дихание от Бога Всемогъщи, Който всичко е сътворил и вижда всичко, скрито в земните скривалища.

64 Той знае вашето намерение и какво мислите в сърцата си, когато грешите и искате да потулите греховете си.

65 Поради това Господ съвсем ясно вижда всичките ви дела и всинца ви ще изобличи, -

66 и вие ще бъдете посрамени, когато греховете ви се открият пред човеците, и беззаконията ви се изправят като обвинители в оня ден.

67 Какво ще направите и как ще скриете греховете си пред Бога и Ангелите Му?

68 Ето, Бог е Съдия: бойте се от Него; оставете греховете си и завинаги престанете да вършите беззакония, - и Бог ще ви изведе и избави от всяка скръб.

69 Защото ето, против вас се разпаля яростта на многобройно пълчище, и ще хванат неколцина измежду вас и ще ги умъртвят за жертвен принос на идолите.

70 Които бъдат единомисленици тям, ще ги изложат на присмех, позор и потъпкване.

71 Защото във всички места и в съседните градове мнозина ще въстанат против ония, които се боят от Господа:

72 ще бъдат като изумени, ще разграбват без пощада и опустошават всичко, що има у боещите се от Господа,

73 ще опустошат и разграбят имота им и ще ги изгонят от къщите им.

74 Тогава ще настъпи изпитание за Моите избрани, както злато се изпитва чрез огън.

75 Слушайте, възлюбени Мои, говори Господ: ето, пред вас са скръбни дни, и от тях Аз ще ви избавя.

76 Не бойте се и не се съмнявайте, защото вашият вожд е Бог.

77 Ако изпълнявате Моите заповеди и повели, казва Господ Бог, греховете ви не ще бъдат бреме, което да ви смазва, и беззаконията ви не ще ви надделеят.

78 Горко на ония, които са свързани с греховете си и покрити от беззаконията си! Това е нива, обраснала с храсти, през която пътят е покрит с тръни, тъй че не може човек да премине: тя се изоставя - и се обрича на огън за изтреба.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава