Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Трета книга на Ездра - Глава  2

Трета книга на Ездра - Глава  2

  1 Тъй казва Господ: Аз изведох тоя народ от робия, дадох им заповед чрез Моите раби - пророците, които те не поискаха да слушат, но отхвърлиха Моите съвети.

  2 Майката, която ги е родила, им казва: идете, деца; защото аз съм вдовица и изоставена.

  3 Аз ви отхраних с радост и ви отпуснах с плач и тъга, защото вие съгрешихте пред Господа, вашия Бог, и сторихте зло пред Него.

  4 А сега какво мога стори за вас? Аз съм вдовица и изоставена; идете, деца, и искайте от Господа милост.

  5 Тебе, Отче, призовавам за свидетел против майката на синовете, които не поискаха да пазят моя завет;

  6 предай ги на посрамване и майка им - на разграбване, та да изчезне родът им;

  7 нека се пръснат имената им между народите и се изличат от земята, защото те презряха моя завет.

  8 Горко ти, Асуре, който криеш у себе си нечестивци! Роде лукавий! Спомни си, какво Аз направих със Содом и Гомора:1

  9 земята им лежи в смолени блани и в пепелни хълмове. Тъй Аз ще постъпя с ония, които не Ме слушат, казва Господ Вседържител.

10 Тъй казва Господ на Ездра: възвести на Моя народ, че Аз ще им дам Иерусалимското царство, което бях обещал на Израиля,

11 ще приема слава от тях и ще им дам вечни жилища, що съм за тях приготвил.

12 Дървото на живота ще им бъде благовонна маст; те не ще бъдат измъчвани от труд и няма да изнемогват.

13 Идете и получете; измолете за себе си малко дни, та да не закъснеят. Вече е готово за вас царството: бъдете бодри.

14 Бъди свидетел, небе и земьо, че Аз сътрих злото и сътворих доброто. Жив съм Аз! казва Господ.

15 Майко! прегърни синовете си, с радост ги отхранвай; като гълъбица укрепяй нозете им, защото Аз те избрах, казва Господ.

16 Аз ще възкреся мъртвите от местата им и ще ги изведа из гробовете им, защото познах името Си в Израиля.

17 Не бой Се, майко синовна, защото Аз те избрах, казва Господ.

18 Аз ще ти пратя на помощ Моите раби Исаия и Иеремия, по чийто съвет Аз осветих и ти приготвих дванайсет дървета, отрупани с различни плодове,

19 и също толкова извори, от които тече мед и мляко, и седем превисоки планини, по които растат трендафил и крин, чрез които ще изпълня с радост твоите синове.

20 Оправдай вдовица, дай съд на сиромах, помогни на беден, защити сирак, облечи гол,

21 погрижи се за разслабен и немощен, на хром не се присмивай, защити безрък и сляп доведи да види Моята светлина,

22 старец и юноша в стените си запази,

23 мъртви, дето и да намериш, след като ги отбележиш, предай ги на гроб, - и Аз ще ти дам първо място в Моето възкресение.2

24 Почивай и бъди спокоен, народе Мой, защото ще дойде твоето спокойствие.

25 Кърми синовете си, добра кърмачко, укрепявай нозете им.

26 От рабите, които ти дадох, никой да не загине, защото Аз ще ги изискам от тебе.

27 Не ослабвай. Кога дойде ден за скръб и утеснение, другите ще плачат и ще се късат, а ти ще бъдеш весела и в изобилие.

28 Езичниците ще ти завиждат, но нищо не могат да сторят против тебе, казва Господ.

29 Моите ръце ще те покрият, та твоите синове да не видят геената.

30 Утешавай се, майко, със синовете си, защото Аз ще те спася.

31 Помни за синовете си, които спят. Аз ще ги изведа из краищата земни и ще им окажа милост, защото съм милостив, казва Господ Вседържител.

32 Прегърни децата си, докле дойда и им сторя милост, защото Моите извори са изобилни, и Моята благодат няма да оскъдее.

33 Аз, Ездра, приех на планина Орив заповед от Господа да отида при Израиля. Когато отидох при тях, те ме отхвърлиха и презряха Господнята заповед.

34 Затова говоря вам, езичници, които можете да чувате и да разбирате: очаквайте вашия Пастир, - Той ще ви даде покой вечен; защото близо е Оня, Който ще дойде при свършека на века.

35 Бъдете готови за наградите от царството, защото негаснеща светлина ще възсияе над вас за вечно време.

36 Избягвайте сянката на тоя век; приемете сладост от славата си. Аз явно свидетелствувам за моя Спасител.

37 Приемете поверения дар - и се наслаждавайте, като благодарите Ономува, Който ви е призовал в небесното царство.

38 Станете и стойте, и гледайте, какво е числото на отбелязаните във вечерята Господня,

39 които, като се преселиха от сянката на тоя век, приеха от Господа светли одежди.

40 Приеми своето число, Сионе, и заключи своите си, които са облечени в бели одежди и са изпълнили закона Господен.

41 Числото на твоите желани синове е пълно. Моли за царство Господне, за да се освети твоят народ, който е призован отначало.

42 Аз, Ездра, видях на Сион планина голямо множество, което не можах да изброя, - и те всички с песни прославяха Господа.3

43 Сред тях бе юноша величествен, който всички надминаваше, и той възлагаше венци на главата на всекиго от тях и с това се повече издигаше; аз бях поразен от почуда.

44 Тогава попитах Ангела: "кои са тия, господарю мой?"

45 Той ми отговори и каза: "те са ония, които са оставили смъртната одежда и са се облекли в безсмъртна и са изповядали името Божие; те сега се увенчават и приемат победни палми".

46 Аз попитах: "а кой е този юноша, който им венци възлага и им палми връчва?"

47 Той ми отговори: "Сам Син Божий, Когото те са прославяли в тоя век". И аз наченах да славя ония, които твърдо стояха за името Господне.

48 Тогава Ангелът ми каза: "иди и възвести на моя народ, колко и какви дивни дела на Господа Бога си видял".

Предишна глава Следваща глава

1 Бит. 19:24

2 Тов. 2:7

3 Откр. 7:9

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава