Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Трета книга на Ездра - Глава  3

Трета книга на Ездра - Глава  3

  1 На трийсетата година след разорението на града, аз бях във Вавилон - и, като си лежах смутен на постелката си, идваха ми мисли в сърцето,

  2 понеже видях опустошението на Сион и богатството на живеещите във Вавилон.

  3 И духът ми се възмути, и със страх наченах да говоря към Всевишния

  4 и казах: "Владико Господи! Ти отначало каза, когато Сам основа земята, каза и заповяда на пръстта,

  5 като даде на Адама смъртно тяло, което бе така също създание на Твоите ръце; Ти вдъхна в него дух за живот, и той стана жив пред Тебе;1

  6 въведе го в рая, който Твоята десница насади, преди земята да роди плодове;

  7 Ти му заповяда да пази Твоята заповед, но той я наруши, - и Ти осъди на смърт него и рода му; и от него произлязоха поколения и племена, народи и издънки от тях, които брой нямат.

  8 Всеки народ начена да върви по щението си, да върши пред Тебе неразумни дела и да презира Твоите заповеди.2

  9 След време Ти прати потоп на земните обитатели и ги изтреби,3

10 и за всекиго от тях настъпи край - потоп, както за Адама - смърт.

11 Едного от тях Ти остави - Ноя с челядта му, и от него произлязоха всички праведни.4

12 Когато наченаха да се размножават обитателите на земята, и се умножиха синове, народи и поколения много, и пак наченаха да се предават на нечестие повече от предишните,

13 когато наченаха да вършат пред Тебе беззаконие, - измежду тях Ти си избра мъж, чието име беше Авраам,5

14 и го възлюби и нему само откри волята Си,

15 положи му вечен завет и му каза, че никога няма да оставиш семето му. И даде му Исаака и на Исаака даде Иакова и Исава:

16 Ти Си избра Иакова, а Исава отхвърли. И се размножи Иаков прекомерно.6

17 Когато изведе из Египет неговото семе и доведе до Синай планина,7

18 тогава преклони небесата, уреди земята, разклати вселената, приведе в трепет бездните и целия свят в смущение, -

19 и Твоята слава премина четири явления: огън, земетръс, бурен вятър и мраз, за да даде закон на семето Иаковово и усърдие на рода Израилев, -

20 но не им отне лукавото сърце, та Твоят закон да принесе плод в тях.

21 Със сърце лукаво пръв Адам престъпи заповедта - и биде победен; тъй също и всички, от него произлезли;

22 остана немощта и законът в сърцето на народа с корен от злото и доброто отстъпи, а злото остана.

23 Изминаха времена, изпълниха се години - и Ти Си издигна раб на име Давид;8

24 заповяда му да съгради град на Твое име и в него да Ти принася тамян и жертви.

25 Това се върши много години, и сетне ония, които населяваха града, съгрешиха,

26 като постъпваха във всичко тъй, както постъпи Адам и всички негови потомци; понеже и те имаха сърце лукаво.

27 И Ти предаде Своя град в ръцете на враговете Си.

28 Нима по-добре постъпват обитателите на Вавилон, та затова владеят Сион?

29 Когато дойдох тук, видях нечестия, които нямат брой, и в тая трийсета година от плена душата ми вижда много грешници, - и сърцето ми се стопи.

30 Защото аз видях, как Ти поддържаш тия грешници и щадиш нечестивците, а Своя народ погуби, враговете Си пък запази и не даде за това никаква личба.

31 Не разбирам, как можа да се промени тоя път. Нима Вавилон постъпва по-добре от Сион?

32 Или друг народ, освен Израиля, Те е познал? или кои племена вярваха в Твоите завети като Иакова?

33 Нито въздаянието им е равномерно, нито трудът им е принесъл плод, защото аз преминах между народите - и видях, че те живеят в изобилие, ако и да не си спомнят за Твоите заповеди.

34 И тъй, претегли на теглилки и нашите беззакония, и делата на живеещите по земята, и никъде няма да се намери Твоето име, освен у Израиля.

35 Кога не са грешили пред Тебе земните обитатели? или кой народ тъй е запазил Твоите заповеди?

36 Между тия поне по имена ще намериш пазители на Твоите заповеди, а у другите народи няма да намериш".

Предишна глава Следваща глава

1 Бит. 1:27

2 Бит. 6:5

3 Бит. 7:12

4 Бит. 8:1

5 Бит. 12:3

6 Бит. 28:14, Рим. 9:3

7 Изх. 19:2, Втор. 4:11

8 1 Царств. 16:1, 2 Царств. 5:3

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава