Трета книга на Ездра - Глава  4

  1 Тогава ми отговори пратеният при мене Ангел, чието име е Уриил,

  2 и каза: "сърцето ти е отишло твърде далеко в тоя век, че мислиш да постигнеш пътя на Всевишния".

  3 Аз отговорих: "така е, господарю";. А той ми каза: "пратен съм да ти покажа три пътища и да ти предложа три подобия.

  4 Ако ми обясниш едно от тях, то и аз ще ти покажа пътя, който искаш да видиш, и ще те науча, отде е произлязло лукавото сърце".

  5 Тогава аз казах: "говори, господарю". А той ми рече: "иди и претегли тежината на огъня, или измери ми духането на вятъра, или върни ми деня, който вече е изминал".

  6 "Кой човек, отговорих аз, може да извърши това, което ти искаш от мене?"

  7 А той ми рече: "ако бих те попитал, колко обиталища има в морското сърце, или колко извори има в самата основа на бездната, или колко са жилите над твърдта, или какви са пределите на рая, -

  8 ти, може би, ще ми отговориш: в бездната не съм слизал, както и в ада, и на небето никога не съм възлизал.

  9 А сега аз те попитах само за огъня, вятъра и деня, който си преживял, и за това, без което ти не можеш, - и на това ми не отговори".

10 И каза ми: "ти не можеш позна дори това, що е твое и що е било от младини с тебе,

11 как тогава твоят съсъд би могъл да вмести в себе си пътя на Всевишния и в тоя вече явно покварен век да разбере покварата, която е явна за моите очи?"

12 На това аз казах: "по-добре щеше да бъде съвсем да ни нямаше, отколкото да живеем в нечестия и да страдаме, без да знаем защо".

13 А той в отговор ми каза: "ето, аз отидох в полската гора и заварих дървесата да държат съвет.1

14 Те казваха: дойдете, да идем да обявим война на морето, за да отстъпи пред нас, и там да си развъдим други гори.

15 Тъй също и морските вълни имаха съвет: дойдете, казваха те, да въстанем и завладеем полските гори, за да си придобием и там друго място.

16 Но кроежът на гората излезе празен, защото дойде огън и я изгори.

17 Тъй също се свърши и кроежът на морските вълни, защото застана пясъкът и ги задържа.

18 Ако ти беше им съдия, кого щеше да оправдаеш или кого щеше да обвиниш?"

19 "Наистина, отговорих аз, кроежите им са били суетни, защото на гората е дадена земя, дадено е място и на морето, за да носи вълните си".

20 А той ми отговори и рече: "ти справедливо разсъди; а защо не съди тъй също сам себе си?

21 Защото, както земята е дадена за гората, а морето - за вълните му, тъй обитателите на земята могат да разберат само онова, що е на земята, а обитателите на небесата могат да разберат онова, що е в небесните висини".

22 Отговорих и казах: "моля Ти се, Господи, да ми се даде ум да разбирам.

23 Не искам да Те питам за висшето, а за това, което всеки ден става у нас: защо Израил е предаден на езичниците за поругание? защо народът, който Ти възлюби, е даден на нечестиви племена, и законът на отците ни е доведен до нищожество, и писани наредби никъде няма?

24 Преминаваме през тоя век като скакалци, прекарваме живота си в страх и ужас, и станахме недостойни за милосърдие.

25 Но какво ще направи Той с името Си, което е нам наречено? - ето за кое питах аз".

26 А той ми отговори: колкото повече изпитваш, толкова повече ще се чудиш, защото тоя век много бърза към края си

27 и не може да обгърне онова, що е обещано на праведните в бъдните времена, защото тоя век е пълен с неправда и немощи.

28 А за онова, за което ме пита, ще ти кажа: злото е посеяно, а за изкореняването му още не е дошло време.

29 Затова докле посеяното се не изтръгне, и мястото, дето е посеяно злото, се не разчисти, - няма да дойде мястото, на което е посеяно доброто.

30 Защото зърното от злото семе е посеяно в сърцето на Адама още отначало, и колко нечестия е породило то досега и ще поражда, докле настъпи вършитба!

31 Размисли си, зърното от злото семе колко нечестиви плодове е народило!

32 Когато се пожънат безбройните му класове, какво голямо гумно ще потрябва!

33 "Но как и кога ще бъде това?" попитах го аз; "защо нашите години са малки и злочести?"

34 "Не бързай да се издигаш, отговори той, по-горе от Всевишния, защото напразно бързаш да бъдеш по-горе от Него: много далеч отиваш.

35 Нали за същото питаха душите на праведните в своите затвори, думайки: докога ще се надяваме тъй? и кога ще дойде плодът на нашата отплата?"

36 На това ми отговори архангел Иеремиил: "когато се изпълни броят на семената във вас, защото Всевишният с теглилка е претеглил тоя век,

37 с мярка е измерил времената и с число е изброил часовете - и няма да потикне и няма да ускори, докле се не изпълни определената мяра".

38 Аз пък отговорих на това и му казах: "о, Владико Господи! но ние всички сме препълнени с нечестие.

39 И, може би, поради нас се не напълнят житниците на праведните и поради греховете на земните обитатели".

40 На това той ми отговори: "иди, попитай непразна жена: може ли, след като изтекат девет месеци, нейната утроба да задържи в себе си плода?"

41 Аз отговорих: "не може, Господи". Тогава той ми рече: "подобни на утробата са и обиталищата на душите в преизподнята.

42 Както родилка бърза до роди, за да се избави от родилни болки, тъй и те бързат да върнат тям повереното.

43 Най-напред ще ти бъде показано това, което желаеш да видиш".

44 "Ако съм придобил благодат пред твоите очи, отговорих аз, и ако това е възможно и ако аз съм способен за това,

45 покажи ми: онова, което има да дойде, по-голямо ли е от онова, що е изминало, или което се е сбъднало по-голямо ли е от онова, което ще стане?

46 Каквото е минало, това зная, а какво ще дойде, не зная".

47 Той ми каза: "застани от дясната ми страна, и ще ти обясня значението чрез подобие".

48 И аз застанах - и видях: ето, запалена пещ минава пред мене, и когато пламъкът премина, видях: остана дим.

49 След това мина пред мене облак, пълен с вода, и от него се изля силен дъжд; но щом устремният дъжд престана, останаха капки.

50 Тогава той ми каза: "размисли си: както дъждът е нещо повече от капки, а огънят - нещо повече от дим, тъй мярката на миналото е взела надмощие, а са останали капки и дим".

51 Тогава аз го помолих и казах: "мислиш ли, че ще доживея до тия дни? И какво ще стане през тия дни?"

52 На това той отговори и каза: "за личбите, за които ме питаш, нещо мога да ги кажа, а за твоя живот не съм пратен да говоря с тебе, пък и не зная.


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 9:8, 2 Парал. 25:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава