От Матея свето Евангелие - Глава  11

  1 И когато свърши Иисус тия заповеди към дванайсетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им.

  2 А Иоан, като чу в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици1

  3 и Му каза: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?2

  4 Отговори им Иисус и рече: идете и разкажете Иоану, каквото чувате и виждате:

  5 слепи прогледват и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува;3

  6 и блажен оня, който се не съблазни поради Мене.

  7 А когато те си отиваха, Иисус почна да говори народу за Иоана: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра?

  8 Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които носят меки дрехи, са в царските палати.

  9 Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10 Защото този е, за когото е писано: "ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе".4

11 Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него.

12 А от дните на Иоана Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят;5

13 защото всички пророци и законът бяха пророкували до Иоана.

14 И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде:6

15 който има уши да слуша, нека слуша!

16 А на кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си7

17 и казват: свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.

18 Защото дойде Иоан, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.

19 Дойде Син Човеческий, Който яде и пие, а казват: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от своите чеда.8

20 Тогава начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха.

21 Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел;9

22 но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.

23 И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане;

24 но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.

25 В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;10

26 тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

27 Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.11

28 Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;

29 вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;12

30 защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.13


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 7:18-19

2 Втор. 18:15

3 Ис. 29:18, 35:5

4 Мал. 3:1, Марк. 1:2, Лук. 7:27

5 Лук. 16:16

6 Мал. 4:5

7 Лук. 7:31

8 Лук. 7:34-35

9 Лук. 10:13

10 Пс. 8:3, Лук. 10:21, 1 Кор. 1:27, 2 Кор. 11:3

11 Мат. 16:17, Иоан 3:35, 6:46

12 Иер. 6:16

13 1 Иоан 5:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава